weby pro nejsevernější čechy

Výstava ZUŠ Rumburk v městské knihovně zpracovala téma Rok baroka

Chodby a Grafický kabinet Městské knihovny v Rumburku hostí od 13. 6. 2017 výstavu prací žáků Základní umělecké školy Rumburk.

Na tradiční výstavě se prezentují výtvory sto deseti žáků prvního a pokračujícího stupně základní umělecké školy včetně závěrečných prací letošních absolventů. V přízemí knihovny žáci výtvarného oboru a keramiky představují díla inspirovaná tématem Rok baroka. V 1. patře jsou k vidění výtvarné práce zpracované, např. na téma Najdi šotka, Ryby, Ptáci a Co ukrýváme před jinými. Výstava je přístupná do 31. 8. 2017 v otevírací době knihovny.