weby pro nejsevernější čechy

V kapli Uzdravení nemocných ve Filipově se intenzivně pracuje na obnově podlahy

Ve Filipově pokračuje obnova podlahy v milostné kapli Uzdravení nemocných.

Snahou ŘKF Jiříkov je odvětrat podlahu a zabránit dalšímu pronikání zemní vhkosti do stěn kaple v bazilice minor. Vlhkost v průběhu minulých desetiletích dostoupala až do výše 8 m. V červenci proběhly náročné bourací práce, při nichž se mj. odstranila stávající dožilá dlažba z přelomu 70./80. let 20. století. Při té příležitosti se našla i část historické dlažby, která je doložena na dobových snímcích z počátku 20. století. V srpnu se na šterkové lože položila poslední část provětrávané dutinové izolace z plastových prvků (typ iglů). Prostor kaple se průběžně zalívá vrstvou betonu a probíhají přípravné práce pro rozvod elektroinstalace. Stavební práce mají zabránit pronikání zemní vlhkosti a radonu. Dokončeny mají být do listopadu. Obnovu podlahy v kapli ve Filipově ve výši 900 000 Kč provádí ŘKF Jiříkov za podpory německých dárců, Česko-německého fondu budoucnosti, Biskupství litoměřického a Města Jiříkov.

Již dnes je jisté, že opravy poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově budou pokračovat i v roce 2018. Ministerstvo zemědělství podpořilo žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov o příspěvek na obnovu krovu hlavní lodi kostela. Díky podpoře z programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ se vymění poškozené a doplní chybějící části dřevěného krovu.

Poutní kostel ve Filipově, místní části Jiříkova, je o letních měsících přístupný poutníkům a turistům. Od 1. 7. do 31. 8. 2017 je možné ho navštívit od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. Průvodcovskou službu zajišťuje Římskokatolická farnost Jiříkov za podpory Města Jiříkov. Vstup do poutního kostela je v době prohlídek volný. V neděli v 10.30 h. v bazilice minor začíná mše sv. a od 14.00 h. koncert v rámci 11. ročníku mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2017.