weby pro nejsevernější čechy

Edukativní show Smokeman zasahuje podruhé

Nevydržel jsem a neodolal, a vyrazil ve čtvrtek 14. září 2017 na vzdělávací akci podruhé. Už jen proto, abych posoudil, jak se pánové vyrovnají se změnou věkové kategorie…

Minule Edisonka a gympl, teď základní škola na náměstí s jedním termínem pro Karlovku a Východní. Já se byl podívat na první běh pro 4. a 5. třídu hostitelské školy. S ohledem na počasí přesunuto do tělocvičny a ač jsem si to nedovedl příliš představit, i tady se vesele hořelo a bouchalo. Ano, obsah v podstatě stejný jako včera, ale opravdu přizpůsoben úrovni učiva té které třídy. Někdo se bál, někdo by nejraději hořel opakovaně. Mohu jen opakovat – opravdu škola hrou…

A slovy hostitelské školy:

Smokeman zasahuje

Ojedinělá a výjimečná akce. Díky panu Ing. Miroslavu Novotnému (ředitel Teplárny Varnsdorf, a.s.) zavítal ve čtvrtek 14. září do našeho města Ing. Horák z Vysoké školy báňské Ostrava. Jeho interaktivní přednášky a besedy o ekologii a ovzduší se mohli zúčastnit i naši žáci. Vzhledem k počasí bylo kompletní vybavení a pomůcky s přednášejícími situováno do tělocvičny pod náměstím. Z naší školy měli šanci zúčastnit se pouze žáci 4. – 6. ročníku (50 – 60 dětí na jeden blok). Ostatní mohou litovat, protože se skutečně bylo na co dívat. Celá přednáška byla pojata jako velkolepá show s aktivním zapojením dětí. Na závěr snad ještě dovětek: V ten samý den v cca 17.30 hodin mi volal Ing. Horák: „Pane řediteli, úžasné děti, vychované, znalé věcí, mnoho toho znaly, chtěly se neustále zapojovat. Navíc jste splnili pokyn s počtem, takže děti viděly a v mnoha případech mohly samy vyzkoušet“. Co k tomu dodat: Pane inženýre, Vaše slova určitě potěšila nejen pedagogy, ale i rodiče dětí.

V. Zemler, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Tagy