weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se požehnala obnovená křížová cesta

Požehnání obrazů křížové cesty z Lorety Rumburk zakončilo jejich několikaletou obnovu.

Tato nejrozměrnější křížová cesta Šluknovska se nachází v ambitu, který obklopuje loretánskou kapli. Obrazy z let 1892-1893 požehnal vavřínovou ratolestí generální sekretář České biskupské konference ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR. Stalo se tak v sobotu 16. 9. 2017 při Loretánských slavnostech. Obnovu třinácti lunet z dílny Josefa Maschkeho provedl restaurátor akad. malíř Martin Martan. Původní dubové rámy opravil truhlář Václav Eliáš z Rumburku. Záchrana obrazů začala roku 2015. Letos se dokončila díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rumburk, Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk a dárcům z Německa i Česka. Celkem přišla na 470 000 Kč.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy