weby pro nejsevernější čechy

Zemřela profesorka Iva Ritschelová

Před deseti lety – 2. prosince 2007 – jsem rektorce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ivě Ritschelové odeslal své otázky k rozhovoru pro varnsdorfský Hlas severu. V tu chvíli bych neuvěřil, že budu někdy o této mimořádné ženě psát v minulém čase. V sobotu 2. prosince 2017 v pozdních večerních hodinách bohužel podlehla těžké nemoci. Bylo jí teprve 53 let.

Profesorka Ing. Iva Ritschelová, Csc. se narodila 16. července 1964 ve Varnsdorfu manželům Jarmile a Jiřímu Spáčilovým. Tady prožila své dětství a také chodila do základní školy – první stupeň na ZŠ Bratislavská, druhý stupeň na ZŠ Náměstí. Maturitu složila na rumburském gymnáziu a poté vystudovala obor Ekonomika spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Liberci. Po habilitaci na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1993 se stala docentkou pro obor hospodářská politika. Odborné vzdělání si doplňovala např. ve Finsku (1991) a Lucemburku (1996), v letech 1992 až 1998 absolvovala krátkodobé stáže a studijní pobyty ve Francii, Rakousku, Švýcarsku a Německu.

Po skončení studií pracovala mj. v národním podniku STAP Vilémov, v Ústavu pro životní prostředí, v letech 1998 až 2001 působila ve Statistické divizi Potravinářské a zemědělské organizace OSN v Římě. V letech 2001 a 2002 se zúčastnila misí OSN, mj. také v Kosovu. Krátkodobě působila ve Velké Británii, Rusku, Německu nebo Polsku. Po návratu z Itálie nastoupila na UJEP jako prorektorka pro vědu a zahraniční vztahy. V letech 2007 až 2011 jako druhá žena v ČR zastávala funkci rektorky. 27. července 2010 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu. 20. listopadu 2012 byla jmenována profesorkou.

Její vědecké aktivity byly v průběhu její kariéry orientovány zejména na ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, zejména na makroekonomické souvislosti realizace politiky životního prostředí. Jako jedna z prvních v ČR se začala věnovat problematice environmentálního účetnictví. Její publikační činnost byla rozsáhlá – napsala více než sto článků a desítky vysokoškolských skript a odborných publikací zaměřených na enviromentální ekonomii a politiku. Byla řešitelkou desítek vědeckých a rozvojových projektů. Byla členkou řady poradních orgánů ministerstev, vědeckých, uměleckých a oborových univerzit a vysokých škol v ČR a členkou řady mezinárodních odborných fór.

Během svého působení na ČSÚ se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik, včetně elektronizace sběru dat. Snížila také celkovou administrativní zátěž v oblasti statistických zjišťování o více než 35 procent. Zasazovala se o zvyšování statistické gramotnosti široké veřejnosti. Ještě v říjnovém vydání časopisu Statistika&My informovala o přípravě ČSÚ na parlamentní volby.

O zemřelé profesorce Ritschelové se s uznáním a úctou vyjádřila řada osobností z odborné veřejnosti. Současný rektor UJEP Martin Balej Děčínskému deníku řekl: „Iva Ritschelová byla po dobu svého působení na ústecké univerzitě hnacím motorem všech významných změn. Její manažerské schopnosti, diplomacie i enormní pracovní nasazení se odrazily do všech oblastí rozvoje UJEP.“ Dokonce i bulvární Blesk přinesl seriozní informaci, v níž se opírá o vyjádření ekonomů oslovených ČTK. Mimo jiné uvádí: „Činnost Českého statistického úřadu se v posledních letech může porovnávat s předními evropskými statistickými úřady, shodují se odborníci oslovení ČTK. Úřad se dokázal přizpůsobit nejnovějším trendům, jeho statistiky nebudí v odborné veřejnosti žádné pochybnosti a dokázal si zachovat nezávislost.“ Na svých twitterech se vyjádřily i mnohé osobnosti veřejného a politického života. Podle premiéra v demisi Bohuslava Sobotky (ČSSD) Ritschelová patřila k respektovaným osobnostem české vědy a ve funkci předsedkyně ČSÚ prokázala i velmi dobré manažerské kvality. Ministr zemědělství Marian Jurečka napsal: „Moc jsem si této dámy vážil, byla s ní a jejím týmem výborná spolupráce, děkuji za ni.“ Kandidát na prezidenta ČR Michal Horáček mj. uvedl: „Najít adekvátní náhradu nebude pro vládu a prezidenta snadné.

Vedle řízení ČSÚ se angažovala i v mezinárodní oblasti. Také letos se zúčastnila řady jednání v zahraničí, kromě jiného i každoročního jednání Statistické komise OSN v New Yorku. Jako předsedkyně Expertní skupiny pro statistiku životního prostředí OSN byla hlavní hostitelkou jejího květnového jednání v Praze. Zúčastnily se ho desítky odborníků ze všech světových regionů.

Dlouhá léta byla patronkou Dětského domova v Ústí nad Labem na Severní terase. Ještě letos v srpnu jela s dětmi tohoto domova fandit českému reprezentantovi Martinu Fuksovi na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích. Děti byly jeho výkonem nadšeny a ona sama k tomu řekla: „Strávily jsme spolu krásný víkend. Takové chvíle mi vždy připomenou, co má v životě skutečný smysl a hodnotu.

Do svého rodiště se jako varnsdorfská patriotka ráda vracela za rodiči a přáteli z dětství. V listopadu 2007 byla na pozvání starosty města Martina Louky hostem besedy ve varnsdorfském Městském divadle, tehdy čerstvě ve fukci rektorky UJEP. S občany a studenty si povídala nejen o školství, ale i o svých vzpomínkách na Varnsdorf v dobách jejího mládí. V Hlasu severu č. 23/2007 byl otištěn její tzv. miniportrét a v následujícím předvánočním 24. vydání (Hlas severu č. 24/2007) poskytla exkluzivní rozhovor, v němž se mimo jiné vyznala z krásného vztahu ke své rodině.

V letošním zářijovém rozhovoru s Petrou Báčovou v měsíčníku ČSÚ Statistika&My popsala svou jasnou manažerskou vizi. Na dotaz, co by si přála do osmého roku svého předsednictví ČSÚ, odpověděla: „Možná, abychom se zabývali více odbornými než administrativními problémy. Řešení těch prvních nás posouvá dále a výše, kdežto administrativní komplikace jsou spíše jen nepotřebné překážky na cestě k cíli.“ Splnění tohoto profesního přání se už profesorka Ritschelová nedočkala. Odešla navždy a bude velice chybět nejen své rodině a blízkým, ale i svým spolupracovníkům a kolegům v odborných kruzích v České republice i v zahraničí. Naštěstí zde zůstává její rozsáhlé dílo a vzpomínka na dobrého a pracovitého člověka.

Čest její památce.

Pietní místo k uctění památky prof. Ing. Ivy Ritschelové, Csc. je v atriu pražské budovy ČSÚ na Skalce v ul. Na padesátém č. p. 3268/81. Přístupné je přátelům, spolupracovníkům i široké veřejnosti denně od 9 do 18 hodin. Pro vyjádření soustrasti rodině a blízkým je na pietním místě připravena kondolenční kniha.

Milan Hrabal

Použité fotografie: z archivu paní Ritschelové, archivu autora a archivu ČSÚ

Tagy