weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených dveří na ZŠ Edisonova Varnsdorf

Tak už nám to zase začíná. Termíny zápisu prvňáčků do základek už jsou známy, takže se jednotlivé školy pokouší sebeprezentovat v co nejlepším světle. Jako první svoje dveře otevřela ve Varnsdorfu dokořán ZŠ Edisonova.
Dorazil jsem krátce po otevření, abych si před plánovaným programem stačil projít samotnou školu. Do budovy se vstupovalo bočním vchodem a hned za dveřmi hejno připravených deváťáků – průvodců, kteří se ujímali každého příchozího. Dva kluci, kteří se přidali ke mně, máchali rukama tu k vystaveným diplomům a pohárům, tu k výtvarným dílům žáků na schodištích, upřesňovali, co je kde na kterém patře kterého pavilonu, upozornili, že na střechách obou budov jsou solární panely, že na „náměstíčkách“ mezi třídami jsou k dispozici pnig-pongové stoly. Ukázali mi běžné třídy, školní družinu, specializované učebny, tělocvičny, jídelnu, šatny…  Rodičů potenciálních prvňáčků jsme cestou zrovna moc nepotkávali – to se ovšem změnilo v okamžiku, kdy jsme se vrátili do výchozího bodu, kde se už chystalo pásmo, představující zájmové kroužky školy. Tady bylo hlediště více než nabito.

Nová ředitelka Laďka Ondráčková přítomné přivítala, představila školu a následný program a pak šup do toho – tance, zpěvy, flétničky, narození Ježíška… Inu, podívejte se sami.

Tagy