weby pro nejsevernější čechy

Řezbář z Rumburku doplnil betlém v klášterním kostele sv. Vavřince

V sobotu 6. 1. 2018 se dočkal rozšíření betlém v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku.

Během proměny výjevů klášterních jesliček zde betlemáři Jaroslav Blažek a Jaroslav Pšenička nainstalovali i nově vyřezanou figurku Tříkrálové madony. Jejím autorem je řezbář Jaroslav Blažek. Dřevěnou sošku mohou vidět návštěvníci Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. Prohlídky betléma probíhají do 2. 2. 2018. Vstupné je 60 a 40 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. Mimořádnou komentovanou prohlídku klášterního betlému nabízí v neděli 14. 1. 2018 jesličková obchůzka soukromých a kostelních betlémů v Rumburku. Místa je možné si rezervovat na tel. +420 604 555 922.

Figurku Tříkrálové Panny Marie vyřezal řezbář Jaroslav Blažek během loňského roku. „Inspirací mi byly betlémové figurky od německých řezbářů A. Müllera, J. Wendlera a F. Schütze, kteří na Šluknovsku tvořili v 1. polovině 20. století. Vyřezávání mi zabralo zhruba jeden měsíc. Figurka o výšce 20 cm je z lipového dřeva. Postavu Panny Marie s Ježíškem v náručí polychromovala moje manželka Hana,“ uvedl řezbář J. Blažek. Společným dílem manželů Blažkových jsou i figurky představující útěk Svaté rodiny do Egypta, které obohatily klášterní betlém v Rumburku v roce 2011. Aktuálně se J. Blažek věnuje vyřezávání kopií figurek kostelního betlému z kostela v Lobendavě. Dosud vytvořené figurky budou v sobotu 20. 1. 2018 vystaveny na jednodenní výstavě betlémů v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích.

Klášterní betlém z Rumburku pochází z roku 1922. V loňském roce uplynulo devadesát pět let od jeho pořízení. Betlém v orientálním stylu se stovkou figurek dali vyřezat řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Je společným dílem zdejších nejlepších řezbářů z počátku 20. století. Klášterní jesličky se během svého vystavení díky nově vyřezaným figurkám od J. Blažka třikrát proměňují. Úvodní scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradila 6. 1. 2018 scéna klanění Tří králů. Její součástí je i Tříkrálová madona. Od 24. 1. 2018 budou vystaveny figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit opakovaně a vidět jeho proměny, by si měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou a získají razítko, si do února při další návštěvě prohlédnou betlém zdarma.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Foto IŠ:

Tagy