weby pro nejsevernější čechy

Jaký byl rok 2017 v nejstarší zoo v Čechách?

Liberecká zoologická zahrada přináší v tiskové zprávě úspěchy, které si připsali v loňském roce:

Jedním z kritérií úspěšnosti zoologických zahrad je i počet návštěvníků, kteří do zoo zavítají. V předchozím roce prošlo branami liberecké zoo 355.336 osob, což je druhé nejvyšší číslo v posledních deseti letech. Velkým lákadlem pro návštěvníky byly především nové přírůstky a nové druhy zvířat, o které jsme rozšířili naši chovatelskou kolekci.
Mezi nejvzácnější mláďata, která se v liberecké zoologické zahradě v roce 2017 narodila, bezpochyby patří samička osla somálského či samčí přírůstky u sambarů skvrnitých a urialů bucharských. I když se nejedná o návštěvnicky nejpopulárnější zvířata, patří mezi nejohroženější živočichy, které Zoo Liberec chová. Jejich odchov a posilování populací je v odborných kruzích velice ceněné a výrazně přispívá k záchranně těchto ve volné přírodě vymírajících druhů.

Na úseku kopytníků se stáda dále rozšířila například o mláďata žiraf, zeber, takinů čínských, vikuní, nyal nížinných, antilop koňských, buvolců běločelých a kozorožců dagestánských.

Liberecká zoo je ve světě známá především díky své unikátní sbírce dravých ptáků. Svou pozici v evropské špičce jsme potvrdili i loňský rok, kdy se našim odborníkům podařilo jako prvním na světě úspěšně odchovat dvě mláďata orlů nejmenších. Ve světovou známost jsme také vešli kuriózním odchovem hadilova písaře ze Zoo Dvůr Králové, kterého netradičně adoptoval náš zkušený pár orlů bělohlavých. Přestože v úspěch tohoto experimentu z počátku věřil málo kdo, ukázalo se, že by to mohla být jedna z cest, jak zajistit, aby se odchovaná ptačí mláďata v budoucnu lépe rozmnožovala přirozeně v párech bez zásahu člověka.
Přes problémy s ptačí chřipkou, jež zasáhla v liberecké zoo na jaře loňského roku, se v zázemí vyklubala i čtyři mláďata pelikánů bílých.

V průběhu roku proběhlo ve spolupráci s evropskými koordinátory chovů také několik desítek významných transportů. Hned na začátku roku k nám z Paříže přicestovala samice lva berberského a nahradila v chovu jednoho ze lvích bratrů, který našel svůj nový domov v zoo du Bois d´Atilly ve Francii. Zoo Liberec se tak pokusí odchovat tyto vzácné „krále zvířat“, kteří jsou ve volné přírodě již vyhubeni a přežívají pouze díky spolupráci zoologických zahrad.
Koncem ledna obohatila naši kolekci exotických druhů i samička muntžaka chocholatého, která k nám přicestovala z německé ZOO Heidelberg. Tento taxon je nový nejen v zoo pod Ještědem, ale i v celém bývalém Československu. V evropských zoologických zahradách je aktuálně k vidění pouhých 19 jedinců těchto malých jelínků.
Dalším novým druhem, kterého můžou návštěvníci nově spatřit v liberecké zoo, je ohrožený kůň Převalského. Návštěvníci naleznou tři klisny v upraveném výběhu v horní části zoo, který vznikl sloučením tří expozic. Jednu z nich obýval pár pižmoňů grónských, který z chovatelských důvodů posílil stávající stáda těchto mohutných sudokopytníků v zoologických zahradách v Chomutově a Olomouci.
Novým velkým lákadlem pro návštěvníky se v roce 2017 stal i mravenečník velký. Ten k nám přicestoval v polovině léta z Maďarska a obývá expozici po vlcích hřivnatých.

V současné chová liberecká zoo celkem 164 druhů zvířat.

Velké úspěchy jsme v předchozím roce zaznamenali také na poli terénní ochrany přírody. Stali jsme se předsedy nové ochranářské kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií – jedné z největších ochranářských kampaní světa. Ta nese jméno Silent Forest – Asian Songbird Crisis (Ztichlý les – Krize pěvců v jihovýchodní Asii) a je zaměřená na ochranu ohrožených pěvců v oblasti jihovýchodní Asie. Kampaň má za cíl upozornit na současný masivní úbytek a vymírání ptačích druhů v tropických deštných lesích, které je vedle ztráty jejich přirozeného prostředí způsobeno především jejich nadměrným lovem. K dnešnímu dni se do kampaně oficiálně přihlásilo dalších 95 evropských zoologických zahrad či institucí a podařilo se nashromáždit finanční prostředky ve výši 63.000 EUR, které budou použity na šest konkrétních ochranářských projektů v Indonésii.

Za finanční podpory Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) Zoo Liberec také v předchozím roce iniciovala nový ochranářský projekt s názvem Coral Garden – Kebun Karang – Korálová školka. Projekt je zaměřen na ochranu korálových útesů a vzdělávání místních komunit žijících v oblasti souostroví Banyak, které leží několik desítek kilometrů západně od indonéského ostrova Sumatra.

Rok 2017 byl pro Zoo Liberec tedy rokem plným ochranářských výzev a chovatelských úspěchů, díky kterým se může právem považovat za respektované evropské centrum světové ochrany přírody.

Tagy