weby pro nejsevernější čechy

Loučení s výstavou betlémů v rumburském muzeu – tradiční Řezbaření v muzeu 2018

Rumburské muzeum považuje za milé pro své návštěvníky uspořádat vždy při příležitosti blížícího se konce vánoční výstavy závěrečné Řezbaření v muzeu.

Akce se tento rok uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 od 14 do 17 hodin. Tento den bude přístupná rovněž jedinečná výstavka betlémů v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích. Proto všichni milovníci betlémů mohou strávit příjemný den mezi betlémy a využít soboty ke vzájemnému setkání. Muzejní betlémy se tradičně vystavují do 2. února, kdy se přidává výjev Útěk do Egypta. Nebude tomu jinak ani letos, kdy se Útěk objeví v autorském rohovém betlému Ladislava Süsse, jehož výstava „Když dřevo ožije“ vzbuzuje patřičný ohlas návštěvníků.

Letošní vánoční výstava v muzeu byla pojata odlišně než v letech minulých. Jednotlivé místnosti nové expozice ožily v duchu Vánoc. Loučení s výstavou betlémů je tou pravou příležitostí, jak se naposledy projít stávající instalací. Jsme vděční současným tvůrcům, že jsou ochotni se v muzeu prezentovat v plném počtu.

Protože víme, že čas vyměřený jednotlivcům na našem pozemském světě je velice individuální a betlémáři jako Květoslav Stehlík, Jiří Nykodým či spřátelený Vladimír Cejnar a Laco Čechotovský nemohou mezi nás zavítat, jsme vděční současným tvůrcům, že jsou ochotni se v muzeu prezentovat. Nemohu nevzpomenout na stálou návštěvnici našich akcí a výraznou osobnost rumburského kulturního života Helenu Menšíkovou. Stejně tak v loňském roce odešla věrná obdivovatelka našich niederlandských betlémů Helena Votrubová, choť řezbáře Jiřího Votruby, který nezištně restauroval před lety figurky rumburského klášterního betlému.

V sobotu v muzeu přivítáme řezbáře Jaroslava Blažka z Rumburku, Jaroslava Koděru z Mikulášovic, Jiřího Martínka z Panského, Bohumila Tománka z Nového Boru, Josefa a Romana Liščákovi z Rumburku, manžele Havlíčkovi z Mikulášovic, Ladislava Süsse a Josefa Maštrlu z Varnsdorfu. Poprvé se představí řezbář Vitásek ze Starých Křečan. Pro zpestření mohou návštěvníci žasnout na prací krajkářek Anděly Pšeničkové z Rumburka a Běly Dlouhé z Varnsdorfu. Malíře zastoupí sklář Pavel Homolka z Nového Boru. Samozřejmostí je prodej knihkupectví Libuše Horáčkové z Varnsdorfu. Pro děti budou připraveny dílničky.

Letošní výstava byla prezentována jak v příspěvku Toulavé kamery, tak v krátkém šotu zkušebního vysílání televize RTM z Ústeckého kraje.

Doufáme tímto v hojnou účast veřejnosti a věříme, že zručnost našich místních Mistrů vnese radost do dní nového roku 2018 a návštěva rumburské výstavy spojená s výletem do Mikulášovic vtiskne duchovní rozměr celému putování po betlémech.

Bližší informace podá: Ester Sadivová, muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk, tel.:412332194, GSM: 607575053, www.muzeumdc.cz

Tagy