weby pro nejsevernější čechy

Výstava fotografií v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí

Fotografie z Lorety v Rumburku doputovaly do Jablonného v Podještědí

V neděli 11. 3. 2018 proběhla v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí opožděná vernisáž výstavy o barokním sochaři a architektovi. Doplnila ji komentovaná prohlídka snímků. Výstava fotografií Jiřího Stejskala „F. Biener a J. L. Hildebrandt: Setkání barokních tvůrců“ se v Jablonném v Podještědí koná od 11. 2. do 20. 4. 2018. Výstava přibližuje sochařské dílo Franze Bienera z počátku 18. století pro sakrální památky na severu Čech a Horní Lužici. S Bienerovými sochami se setkáme v Loretě v Rumburku, bazilice minor v Jablonném v Podještědí, hřbitovní kapli v Hainewalde a evangelickému kostele ve Spitzkunnersdorfu. Fotografie jsou přístupné od pondělí do neděle mezi 9.00 až 17.30 hod. Vstup na výstavu je volný. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Jablonné v Podještědí a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Výstava vznikla v roce 2017 pro Loretu v Rumburku, kde se premiérově představila. Do Jablonného v Podještědí putovala záměrně. „Obě poutní místa spojuje osobnost sochaře a architekta, obě sakrální památky jsou zapojeny do mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Probíhající výstava by mohla stát na počátku bližší spolupráce obou poutních míst,“ řekl při vernisáži P. Pavel Mayer OP z kláštera dominikánů. „Výstava fotografií ukazuje rozsáhlou tvorbu nepříliš známého sochaře Franze Bienera, jehož díla jsou součástí rumburské Lorety a poutního kostela sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Seznamuje rovněž s dílem význačného vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta, který vypracoval plány obou staveb,“ uvedl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Franz Biener (1681/1682-1742) se patrně vyučil štukatérem a sochařem. Místo ani datum jeho narození nejsou známy. Bienerův otec působil v saském Schirgiswalde. První doložená zakázka zavedla Franze Bienera na královský zámek v dánské Kodani. V letech 1707-1709 pracoval v Loretě v Rumburku na zakázce pro Antona Floriana knížete z Liechtensteinu, donátora rumburské loretánské kaple. V roce 1711 vytvořil sochařskou výzdobu průčelí poutního kostela v Jablonném v Podještědí. Další díla zhotovil pro Ottu Ludwiga von Kanitz-Kyaw, dřevěný oltář v evangelickém kostele ve Spitzkunnersdorfu (1712-1716) a alegorickou výzdobu hřbitovní kaple v Hainewalde (1711-1715). Na severu Čech a v Horní Lužici vytvořila dílna F. Bienera na sedm desítek soch. Po směně panství v roce 1718 odešel sochař spolu s knížetem Antonem Florianem na jižní Moravu, kde působil jako dvorní sochař Liechtensteinů. Jeho díla nalezneme na zámku a v kostele ve Valticích a na zámku ve Wilfersdorfu. Pohřben je ve Vídni.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy