weby pro nejsevernější čechy

Výstava v Loretě Rumburk ukáže obnovu křížových cest na Šluknovsku z posledních let

Do konce května 2018 probíhá v ambitu Lorety Rumburk výstava „Obnova křížových cest Šluknovska“.

Návštěvníci se prostřednictvím fotografií seznámí se záchranami křížových cest z let 2014 až 2017. Aktuální a dobové snímky i mapy je provedou křížovou cestou na Anenském vrchu a vrchu Jáchym u Lobendavy. Další panely přiblíží obnovené křížové cesty na Křížovém vrchu v Brtníkách, Jiřetíně pod Jedlovou a Království. Připomenuto bude pietní vyznačení křížové cesty ve Fukově u zbořeného kostela sv. Václava. Situační plány, archivní listiny a dobové snímky nabídnou historii křížové cesty na Strážném vrchu v Rumburku z roku 1900, která na svou záchranu dosud čeká. Výstava je přístupná od 6. 4. do 29. 5. 2018, od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Vstupné je 60 Kč, senioři 40 Kč a děti 25 Kč. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Výstavu v Loretě Rumburk doprovodí v sobotu 12. 5. 2018 autobusová exkurze po vybraných křížových cestách Šluknovska. V pátek 25. 5. 2018 od 18.00 hod. se během Noci kostelů v Loretě Rumburk uskuteční opožděná vernisáž výstavy, komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Klárou Mágrovou a přednáška Mgr. Josefa Rybánského o vzniku křížové cesty v Rumburku. Již ve středu 11. 4. 2018 se ve Spolkovém domě v Jiřetíně pod Jedlovou od 18.00 hod. uskuteční přednáška „Cestami utrpení a naděje“ o křížových cestách Šluknovska. Pořádá se při příležitosti ocenění křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou v celostátní soutěži Památka roku 2017.

Výstava v ambitu Lorety Rumburk věnuje mimo jiné pozornost záchraně křížové cesty na Křížovém vrchu v Království, o niž dlouhodobě usiluje Město Šluknov. „Dále si všímá znovuvybudování křížové cesty na vrchu Jáchym u Lobendavy. Ta vznikla patrně v 1. polovině 19. století okolo starší kaple sv. Jáchyma. K její renovaci došlo počátkem 20. století. V roce 1916 ji požehnal představený kapucínského kláštera v Rumburku P. Thaddäus Walter,“ uvedl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB. K naprosté devastaci křížové cesty na vrchu Jáchym došlo ve 2. polovině 20. století. Křížovou cestu znovu v letech 2016 až 2017 vybudoval její vlastník Lesy ČR, Lesní správa Rumburk.

Poznání křížových cesta Šluknovska se Loreta Rumburk věnuje dlouhodobě. V roce 2011 připravila česko-německou výstavu o historii čtrnácti křížových cest ve Šluknovském výběžku, kterou doplnila dvojjazyčná brožura. Výstava je součástí Expozice církevního umění Šluknovska ve vstupní budově Lorety a je celoročně přístupná. V letošním roce se výstavní panely aktualizují.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy