weby pro nejsevernější čechy

Program panelové diskuze Knihovna – věc veřejná

PROGRAM PANELOVÉ DISKUZE KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ
LIBEREC 3. 5. 2018 OD 14.00 HODIN / Krajská vědecká knihovna
Moderuje David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec

Úvod panelové diskuze:
PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Dr. Richter uvede diskuzi prezentací a videem, bude hovořit o vývojových trendech v knihovnictví v ČR. Diskutovat budeme o významu, současné a budoucí roli veřejných knihoven pro komunitu v obecné rovině rozvoje regionu, významu bezpečného veřejného prostoru, který knihovny nabízejí, jejich roli v celoživotním vzdělávání. Proměna veřejných knihoven je podmíněna (mimo jiné) zlepšením komunikace s veřejnou a státní správou. Roli zde hrají regionální funkce, jejich rozvoj a podpora ze strany zřizovatele. Propagace a zviditelňování knihoven souvisí s uměním, jak dokážou veřejnosti vysvětlit svůj smysl a nové úlohy v digitální éře. Jaké změny by měly veřejné knihovny učinit pro svou lepší budoucnost? Sto let knihovny tvoří systém knihoven a knihovní síť. Knihovny se transformují do otevřených vzdělávacích, kulturních, komunitních a kreativních center a uplatňují marketingové techniky. Takovým strategickým vodítkem je pro knihovny IFLA GLOBAL VISION.

V prvním bloku veřejné panelové diskuze zazní tyto otázky:
1) Máme tradici: velmi hustou síť knihoven. Jaký máte názor na její udržení či rozvoj v příštích letech?
2) Co by měly knihovny v budoucnu dělat více?
3) Co by měly knihovny v budoucnu zlepšit?
4) Jak zaangažovat vedení obcí, aby podporovalo proměnu knihoven?
5) Jak podpořit transformaci knihoven, na co se soustředit – např. v propojení se školami?
6) Co podporovat v rámci dotací – ICT, prostor, vybavení, kulturní a vzdělávací akce?

V druhém bloku se budeme ptát například na tyto otázky:
Jak podporuje Liberecký kraj rozvoj knihoven na svém území? Jsou vypsány nějaké grantové programy na podporu knihoven?
Vaše obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku – jak vidíte její přínos a jak soutěž ovlivnila rozvoj vaší knihovny?
Ve městě je řada jiných volnočasových organizací, existuje větší konkurence, přesto knihovnu vnímáte pozitivně – v čem vidíte význam knihovny? (zástupce statutárního města)
Knihovny – četba – čtenářství … Existuje řada stereotypů ve vnímání knihoven, nejnověji i názor, že všechno lze najít na internetu. Jaký je váš názor?
Konec cca v 16.00 hodin (po ukončení panelové diskuze je přichystáno OBČERSTVENÍ 

Diskuse je nahrávána se souhlasem všech zúčastněných.