weby pro nejsevernější čechy

Velká válka v korespondenci a artefaktech

V sobotu 12. května 2018 odpoledne proběhla v rumburském muzeu první komentovaná prohlídka nové výstavy při příležitosti její vernisáže.

Díky koordinaci, domluvě a ochotě mohli účastníci autobusové exkurze v případě zájmu přejít plynule z jedné akce na druhou. A z úst Ester Sadivové si vyslechnout obšírný výklad k informačním panelům, připravovaným s ohledem na plánovanou novou stálou expozici o Rumburské vzpouře. O širších dějinných souvislostech, příčinách i důsledcích Velké války, o sbírání podkladů k výstavě, nejrůznějších zajímavostech – a pak si také výstavu prohlédnout.

Tagy