weby pro nejsevernější čechy

Na vrchu Jáchym opět stojí křížová cesta

V letošním roce se začala psát nová historie křížové cesty na vrchu Jáchym u Lobendavy.

V letech 2016 až 2017 ji znovu vybudoval její vlastník Lesy ČR, Lesní správa Rumburk díky příspěvku z Programu 2000. Obnova křížové cesty přišla na zhruba jeden milión korun. Stavební práce provedla firma Romana Kudrny z Ústí nad Labem. Křížová cesta se osadila novými zastaveními z pískovce pocházejícího z lomu v České Kamenici. Informace dodatečně zpřesněna:

Pískovec použitý na jednotlivá zastavení nepochází z lomu Česká Kamenice. Jedná se o hořický pískovec, u nás v provozu lomu Česká Kamenice proběhlo pouze základní opracování bloků. Trošku nás mrzí, že nikde není zmíněn pan Petr Mésároš, který spolu s panem Pljonkinem vtiskl celému dílu konečnou tvář, protože provedl náročné umělecké kamenické opracování bloků do konečné podoby, včetně písma, a po celou dobu koordinoval celou stavbu. Nicméně jsme velmi rádi, že se dílo povedlo a přiláká jistě spoustu návštěvníků.

Kateřina Zachová, provozovatel lomu Česká Kamenice.

Malby do jednotlivých zastavení namaloval umělecký malíř a grafik MgA. Dmitrij Pljonkin. „Obnovila se kaple Božího hrobu, která původně sloužila jako kaple Ukřižování. Na místě někdejší kaple Božího hrobu vzniklo lapidárium, v němž jsou uložena torza dochovaných zastavení původní křížové cesty,“ uvedl Daniel Zháněl, technický pracovník pro stavební činnost z Lesní správy Rumburk. Křížovou cestu 26. 5. 2018 požehnal Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického.

Křížová cesta na vrchu Jáchym vznikla patrně v 1. polovině 19. století okolo starší kaple sv. Jáchyma z 18. století. Počátky křížové cesty jsou zatím nejasné, víme, že je roku 1843 doložena na mapě stabilního katastru. Třináct zastavení křížové cesty se renovovalo roku 1890. Stavební práce proběhly na křížové cesty i počátkem 20. století. Je možné, že souvisely s požárem kaple sv. Jáchyma, k němuž došlo roku 1914. Dne 21. 7. 1916 opravenou křížovou cestu požehnal P. Thaddäus Walter, představený kapucínského kláštera v Rumburku. Křížovou cestu tvořily sloupky zastavení, kaple Božího hrobu, kaple Ukřižování a kaplička s neznámým výjevem. K devastaci křížové cesty došlo asi v 60. letech a také v 80. letech 20. století.

Opravy by se v brzké době měla dočkat i kaple sv. Jáchyma. Nezisková organizace Následovníci Ignaze Röslera spolu s vlastníkem kaple Římskokatolickou farností Lobendava a obcemi Lipová a Lobendava připravují rekonstrukci kaple. Od 20. května 2017 probíhá veřejná sbírka na opravu sakrální památky. Kaple sv. Jáchyma pocházela z 18. století. Po požáru byla znovu vybudována, k jejímu dokončení došlo roku 1918. Stavební plány vypracoval stavitel Franz Eiselt z Lipové. Od téhož autora pocházely plány na oltář sv. Jáchyma a sv. Anny z interiéru kaple.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy