weby pro nejsevernější čechy

XII. mezinárodní hudební festival 1. 7. – 26. 8. 2018 – Varhanní duchovní hudba ve Filipově

Vážení přátelé, v neděli 1. 7. 2018 ve 14:00 začínáme!

Mezinárodní hudební festival „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“ 2018 je připraven!

Těšíme se na Vás!

Vaše Arte Musica

Mgr. Jiří Chlum

chlum.varhany@seznam.cz

www.jirichlum.cz

www.artemusica.cz

V poutním kostele ve Filipově se uskuteční dvanáctý ročník festivalu varhanní hudby

V poutním kostele ve Filipově se v červenci a srpnu po dvanácté uskuteční mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba 2018. Ve významném poutním místě Českého Švýcarska se odehraje devět koncertů, na nichž vystoupí interpreti z České republiky, Francie či Španělska. Koncerty se konají v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově mezi 1. 7. až 26. 8. 2018 vždy v neděli od 14.00 hod. Během festivalu se rozezvučí kvalitní dvoumanuálové mechanické varhany s opusovým číslem 44 z let 1887-1888 od firmy Eule z Budyšína. Na varhany mimo jiné zahraje Jiří Lang, Jan Hora, Jiří Chlum a Michael Bártek. Návštěvníci uslyší zpěv sopranistky Dagmar Zelenkové, či mluvené slovo herečky Valérie Zawadské. Na trubku zahraje Linda Drexlerová a na hoboj a anglický roh Lisa Anna Gross. Vstup na koncerty je volný. Mezinárodní varhanní festival od roku 2007 připravuje občanské sdružení Arte Musica z Jiříkova. Partnerem festivalu je Římskokatolická farnost Jiříkov, Město Jiříkov a Gymnázium Varnsdorf – Akademie příslibu. Festival v letošním roce probíhá pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Zbyňka Linharta a starosty města Jiříkov Michala Majáka. Více www.artemusica.cz a www.poutni-mista-sluknovsko.cz.

Monumentální poutní bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů leží ve Filipově, místní části Jiříkova, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 a náhlým uzdravením Magdaleny Kade. V poutním kostele z let 1870-1885 se celoročně konají česko-německé mše svaté. V hlavní lodi baziliky minor je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa „Poutní místo Filipov (1866-2016)“. Bazilika minor ve Filipově je o letních měsících přístupná poutníkům a turistům. Od 30. 6. do 1. 9. 2018 je možné ji navštívit od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Průvodcovskou službu zajišťuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Vstup do poutního kostela je v době prohlídek volný. V neděli v 10.30 hod. v poutním kostele začíná mše sv. a od 14.00 hod. koncert varhanní duchovní hudby.

Klára Mágrová

Tagy