weby pro nejsevernější čechy

Srpnová hra se šiframi v Loretě Rumburk

Hra se šiframi „Po stopách andělů“ se chystá v barokní památce Loreta Rumburk v pátek 10. 8. 2018. Akce se koná od 19.00 do 21.00 hod. Na společnou podvečerní komentovanou prohlídku barokní památky z 18. století navazuje individuální hra se šiframi v klášterním kostele sv. Vavřince.

Účastníci se díky zapojení do hry pokusí netradiční formou odhalit tajemství malířské a sochařské výzdoby kostela ze 17. století. Společné prohlídky začínají od 19.00, 19.30 a 20.00 hod. Zahrnou základní seznámení s loretánskou kaplí, kaplí Svatých schodů a ambitem. Navazující hra se šiframi je určena zvídavým dospělým i rodinám s dětmi, jednotlivcům i skupinám. Prohlídky s luštěním mohou vyhledat ti, kdo se přes den věnují turistice v Českém Švýcarsku a mají volno až vpodvečer, nebo ti, kdo mají rádi šifry. Úspěšní luštitelé obdrží drobnou odměnu. Hra se šiframi je dobrovolná, je možné se zúčastnit jen prohlídky. Vstupné je 100 a snížené 60 Kč. Vhodná rezervace na tel. +420 604 555 922.

pátek 10. 8. 2018, 19.00–21.00

Po stopách andělů
Po úvodní společné komentované prohlídce barokní památky Loreta Rumburk následuje individuální hra se šiframi. Účastníci se díky zapojení do hry pokusí netradiční formou odhalit tajemství malířské a sochařské výzdoby klášterního kostela sv. Vavřince ze 17. století. Prohlídky jsou určeny rodinám s dětmi a hravým dospělým, jednotlivcům i skupinám. Více: www.loretarumburk.cz

Více informací sdělí: Mgr. Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, loreta.rumburk@seznam.cz

Podrobnosti o rumburské Loretě:
Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).
Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu.
Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 hod. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století.
K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice církevního umění Šluknovska“. Areál, který v roce 2017 navštívilo 15 800 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 nositelem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a restaurování nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. V roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu Českého systému kvality služeb.