weby pro nejsevernější čechy

V maskách a na lyžích

V sobotu 2. března 2013 se na sjezdovce v Horním Podluží velmi zvýšila hustota hlav na metr čtvereční, neb se tu konal další ročník TIM SKI Karnevalu.
Úplný začátek jsem nestíhal, protože naše jediné pojízdné auto muselo nejprve k Mandavě, která se míchala s uniklými provozními kapalinami. Až po -miw-ově kontaktu s hasiči jsem mohl vyrazit za zimními radovánkami.

Sotva jsem zaparkoval, už začínal na svahu slavnostní sjezd masek a instruktorů. Poté moderátoři, doplňovaní krásnou Karlem (to není gramatická chyba, to je fakt – viz fotky), směřovali návštěvníky přes stan Hitrádia FM, kde byla prezence, k jednotlivým soutěžním stanovištím. O ty se dělili instruktoři Tim Ski se záchranáři z České Kamenice, kteří byli tentokrát posíleni slovenskou skupinou Východ. O mlsné jazýčky se staralo stanoviště cukrárny U štoly z Jiřetína a ledový bar hornopodlužských hasičů. Zaslouženou pozornost vzbudil bonbonbardovací nálet, při němž se mi víceméně náhodou podařilo zachytit dvojici nádherných dravců.

Tradičně v programu nechyběla ukázka agility (pokud to stále ještě někdo neví, to je takové to, když pejsci běhají přes nejrůznější překážky) a zásahu záchranářů – tentokrát simulovaný pád v lese (představován několika umělohmotnými vánočními stromy) na česko-slovenském pomezí, tudíž zásah mezinárodní. Ještě jsem vydržel na sjezd na čemkoli, kde se zrovna moc sjíždědel nesešlo a tudíž bezkonkurenčně kralovali hasiči se svými dvěma objekty.

Diskotéka a vyhlášení vítězů soutěží a nejkrásnější masky už beze mne, ohňostroj jsem pak poslouchal z domova, chystaje se na další maškarní, na němž se vyhlašovali výsledky Zlaté múzy severu.

Tagy