weby pro nejsevernější čechy

Drobné sakrální památky

Ve středu 6. března 2013 se pár příznivců historie a architektury sešlo v městském divadle ve Varnsdorfu, kde KPMV uspořádal přednášku Miroslava Pröllera o drobných sakrálních památkách.
Přednášející představil činnost Občanského sdružení Drobné památky severních Čech, které působí především na Českolipsku, ovšem stále častěji se podílí na záchraně a údržbě památek i velmi, velmi daleko. Díky svým výsledkům se stalo např. realizátorem pasportizace těchto památek na území Českého Švýcarska.

V několika prezentacích se posluchači dozvěděli něco o druzích těchto památek, o činnosti a úspěších sdružení a právě o působení na území Českého Švýcarska a okolí (např. pomoc s rekonstrukcí kapličky v Mikulášovicích). V závěru představili své výsledky také KPMV a Městského muzea Varnsdorf (především opravy místních křížků).

Je to zvláštní a až neuvěřitelné, že když je dobrá vůle, najde se i to pověstné křoví. Přes čím dál složitější situaci ve finanční oblasti (zdroje dotací vysychají), přes komplikovaná jednání s vlastníky (od soukromníků po litoměřickou diecézi) se toto sdružení propracovalo od drobných památek až k záchranám kostelů, ba dokonce si řadu objektů vzalo do pronájmu, aby zabránilo jejich destrukci. A co na to Červený kostel?

Tagy