weby pro nejsevernější čechy

Mirko Lošťák předal taktovku Patriku Englerovi

Výměnu stráží, odcházení hudebníka pocházejícího z válečné generace a nástup nové krve vyrostlé ve svobodné době z přelomu druhého a třetího tisíciletí, a předání taktovky z ruky otce zakladatele svému žáku, vidělo při slavnostním Jarním koncertě RKO v aule rumburského gymnázia několik desítek nadšených posluchačů.
Ovace ve stoje a slzy dojetí vyprovázely mistra Lošťáka do hudebního důchodu. Naposledy Mirko Lošťák dirigoval orchestr, který v roce 1963 založil. Svou hudební životní cestu zakončil třemi Rumburskými polkami, které složil na počest města, v němž nalezl svůj druhý domov, svou životní partnerku a především svou životní náplň – Rumburský komorní orchestr a Houslový soubor.
Poslední pohyb, který Mirko Lošťák svou taktovkou udělal, bylo předání tohoto dirigentského symbolu svému nástupci do ruky.
A jedna předlouhá životní etapa se uzavřela a druhá se vzápětí otevřela.

hups
Patrik Engler se tak poprvé postavil před orchestr, kterému od dnešního dne bude udávat směr a rytmus on. Jeho první skladbou, kterou dirigoval, byla Zdravice od Stanislava Jelínka, kterou nejen on sám, ale také celý Rumburský komorní orchestr poděkoval Miroslavu Lošťákovi za jeho celoživotní dílo, za jeho přátelství a radost, kterou po celých padesát let svým muzikantům a posluchačům plnými hrstmi rozdával.

Tagy