weby pro nejsevernější čechy

Zdravá pětka – nový zábavně-vzdělávací program pro rodiče s dětmi v MC Větrník v Rumburku

V prvním dubnovém týdnu byl v MC Větrník zahájen nový, hravě-vzdělávací program s názvem Zdravá 5. Je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování dětí. Lektoři Zdravé Pětky seznamují rodiče a jejich děti v rámci kurzu zábavnou a interaktivní formou se zásadami správného stravování. Cílem každé lekce je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Kurz probíhá formou interaktivního dvojbloku – dopolední teoretický a odpolední praktický. V dubnové lekci jsme se věnovali potravinové pyramidě, především pak jejímu nejdůležitějšímu stupni – celozrnnému pečivu,  zelenině a ovoci.

Praktický čtvrteční odpolední blok, který navázal na dopolední, celotýdenní teorii, byl tvořivým vyvrcholením 1. lekce tohoto vzdělávacího programu.  Nadšené děti si pod vedením lektorky Jitky a maminky Pavlínky nachystaly veselou ochutnávku ze zeleniny a celozrnného pečiva – kouzelné želvičky a roztomilé myšky. Na závěr pak děti čekala soutěž, během níž musely poslepu hádat ochutnávanou potravinu. Všechny dostaly od Větrníku obrovskou pochvalu za to, jak bezvadný mají přehled. Rodiče s dětmi se tedy nejen dozvěděli spoustu zajímavých věcí, ale užili si také báječně tvořivé, společné, dubnové odpoledne. A už nyní se těší na další. To proběhne zase v květnu.

Andrea Semerádová, koordinátor

Tagy