weby pro nejsevernější čechy

Toulky minulostí do tří metrů hloubky

Teploty nakonec přece jen pozvolna stoupají a kulturní nabídka některých dní se začíná pozvolna zahušťovat. Já se v úterý 9. dubna 2013 rozhodl pro přednášku v městském divadle Varnsdorf, kterou organizoval KPMV (přece jen to tam mám jenom pár kroků). Nemám tušení, jak to dopadlo na jiných místech, ale tady organizátoři mohli být spokojeni. Účast se blížila padesátce posluchačů, což tu nebývá zvykem. Přednáška nesla název „15 000 let minulosti Lužických hor – proměny krajiny a osídlení“ a střídali se v ní dva přednášející – Radka Kozáková z Archeologického ústavu AV ČR Praha a Vladimír Peša z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Úlohy měli rozděleny – on mluvil o archeologických nálezech, dokazujících osídlení; rozšíření sídel od Českolipska až po Budyšín; předpokládaném způsobu života a „národnostním“ složení (Keltové se k nám prý nejspíš nikdy nedostali, zasekli se někde u Ploučnice). Ona na základě pylové analýzy o vývoji krajiny a druhové skladbě vegetace. Co že to ta pylová analýza je? Zhruba takhle – najde se vhodná lokace (ideální jsou rašeliniště), na nich se provede hlubinná sonda (v tomto případě v okolí Mimoně to šlo do v nadpisu zmíněných tří metrů), poté se ze vzorků izolují pyly (vydrží neuvěřitelné věci neuvěřitelně dlouho) a následně se zjišťuje, co v té které době v okolí rostlo a v jakém asi množství.

A tímhle způsobem jsme „prolétli“ od konce doby ledové až do raného středověku, kdy konečně lidstvo dokázalo přírodě zasadit první citelnou ránu…

Tagy