weby pro nejsevernější čechy

Návštěva na škole

Je otázka, jestli byste se neměli občas podívat svému školnímu dítku do aktovky…  Včera se na facebooku Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk objevila následující zpráva:

Abychom předešli všemožným spekulacím a zaručeným zprávám, konstatujeme, že dnes 18. dubna 2013 mezi 10. a 11. hodinou dopolední proběhla na budově Obchodní akademie v Rumburku preventivní akce Policie ČR zaměřená na výskyt omamných a psychotropních látek ve škole. Je možné, že některé naše studenty poněkud nepříjemně překvapila, ale to bylo jejím účelem. Případné problémy, které by Policie ČR při této akci mohla zjistit, bude nepochybně schopna vyhodnotit a případně dále řešit. Vážení studenti (a sami si už odpovězte na otázku, zda se Vás tato problematika týká), vezměte tuto dnešní akci jako připomenutí skutečnosti, že ani nám není lhostejno, zda se ve škole omamné a psychotropní látky objevují.

Tu doplňme tiskovou zprávou policie ČR:

Policisté navštívili jednu z rumburských středních škol a zaměřili se na drogy

RUMBURK – Ve čtvrtek 18.4.2013 v dopoledních hodinách byla v budově rumburské Obchodní akademie provedena preventivní policejní akce zaměřená na držení omamných a psychotropních látek mezi zdejšími studenty.  Preventivní akce se zúčastnili policisté pořádkové policie z místního obvodního oddělení společně s rumburskými kriminalisty a vedení školy. Do předem neohlášené akce se zapojil i policejní psovod se speciálně vycvičeným služebním psem, který je naučen vyhledávat drogy. Ten označil několik batohů  místních studentů, kteří byly následně vyzváni ředitelem školy k předložení označených věcí. Ačkoliv pes označil několik podezřelých míst, které by mohly skrývat omamné a psychotropní látky, žádné drogy  v souvislosti s provedenou kontrolou nebyly nalezeny. Jelikož zdejším policistům není lhostejné zneužívání drog, nelze vyloučit, že touto preventivní akcí byla odstartována nová éra drogové problematiky.

Každý, kdo si začne s drogami, by měl pamatovat na protiprávní jednání, které je vymezeno naším trestním zákoníkem, kde jsou uvedeny nejen prohřešky, ale i tresty, který mi lze případné podnikavce postihnout.

Návykové látky a zákon :

§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou nebo psychotropní látku

§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

§ 287 Šíření toxikomanie

§ 288 Výroba a jiné nakládání s látkami hormonálním účinkem

Děčín, 19. dubna 2013

nprap.  Petra  Trypesová

Preventivně informační skupina Děčín

Tagy