weby pro nejsevernější čechy

Cirkusové přípravy v plném proudu (nezapomeňte přijít)

Jak jste si možná už přečetli, stane se Varnsdorf na konci tohoto týdne místem republikové premiéry. Už od minulého týdne stojí za budovou Interaktivní základní školy v Karlově ulici ve Varnsdorfu cirkusové šapitó, ve kterém probíhá intenzivní nácvik. Ve spolupráci s partnerskou Pestalozzi-Grundschule v Großschönau se Interaktivní základní škola v Karlově ulici stává první školou v České republice, zapojenou do projektu Cirkus bez hranic (Circus über die Grenze). Tento projekt Prvního východoněmeckého cirkusu André Sperlicha funguje již od roku 2006 a za dobu jeho trvání prošly jeho šapitó desítky školou povinných dětí.

Žáci z obou stran hranice se v pracovních skupinách (akrobacie, gymnastika, drezura, kouzelnictví, magie apod.) pod vedením lektorů intenzivně připravují od pondělí 22. dubna 2013 na veřejná vystoupení. Ta proběhnou ve čtvrtek 25. (skupina A) a v pátek 26. (skupina B) od 17:00 a v sobotu 27. dubna od 10:00 (skupina A) a 14:00 (skupina B). Smyslem projektu je nejen poznat atraktivní prostředí cirkusu i z jeho druhé strany, ale také odbourat strach a trému dětí z prezentace na veřejnosti. Do jednotlivých skupin jsou děti zařazovány dle svých schopností a nadání, ale důležitým prvkem je také zapojení i dětí méně šikovných, či pohybově nepříliš nadaných.

Více informací o projektu na http://projektcircus.de/

Tagy