weby pro nejsevernější čechy

Před knihovnou bude vysazen Strom pro Olgu Havlovou

Krajská vědecká knihovna v Liberci se připojí k projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové. V roce 2018 by se Olga Havlová, zakladatelka nadace, dožila 85 let. Na její počest
se Výbor dobré vůle rozhodl nazvat tento rok Rokem Olgy Havlové a připomenout si tuto
mimořádnou osobnost výsadbou 85 stromů dobré vůle a celou řadou dalších akcí.
V roce 1993 zasadila paní Olga lípu dobré vůle v Olomouci-Topolanech. Dnes je z malé
sazenice velký košatý strom, který pevně zapustil své kořeny. Po vzoru této první lípy bude
letos po celé republice zasazeno dalších 85 stromků, aby trvale připomínaly odkaz paní Olgy,
která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.
„S Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové jsme v minulých letech úzce spolupracovali
na pořádání preventivních přednášek o zdraví i o různých typech onemocnění. Když se Výbor
dobré vůle na nás obrátil s myšlenkou zasadit u knihovny mladý stromek, souhlasili jsme,“
říká ředitelka Krajské vědecké knihovny, Blanka Konvalinková. Stromek bude po dohodě
s Židovskou obcí Liberec vysazen v úzkém záhonu poblíž špičky synagogy.
Vysazení mladé třešně proběhne ve středu 26. září v 16 hodin. Malá slavnost vysazení
stromu se uskuteční za účasti zástupců Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Libereckého kraje, statutárního města Liberce a dalších milých hostů. Připraven je krátký
kulturní program v podání žáků ZŠ a ZUŠ Jabloňová.
Stavbu liberecké knihovny, které se také říká Stavba smíření, v době jejího vzniku podpořil
bývalý prezident Václav Havel, který ji také několikrát osobně navštívil.

Tagy