weby pro nejsevernější čechy

Řezbář dokončil letošní práce na miniatuře loretánské kaple v Rumburku

Po pěti měsících intenzivní práce dokončil řezbář Jiří Cobl st. z Dolních Křečan vyřezávání další části miniatury rumburské loretánské kaple. Miniatura z lipového dřeva vzniká od února 2016. Loni řezbář vyřezal vlastní kapli a doplnil ji o odnímatelnou valbovou střechu. Letos miniaturu v měřítku 1:35 doplnil o druhou střechu včetně sochařské výzdoby. Díky tomu získala podobu z doby baroka. Podle dobových zobrazení vytvořil řezbář možnou původní podobu Lorety z roku 1707. Plochou střechu se šestnácti sochami měla rumburská Loreta zhruba sto let. Kolem roku 1808 byly sochy kvůli havarijnímu stavu sneseny a proměnil se tvar střechy. O umístění soch od sochaře Franze Bienera na střechu loretánské kaple rozhodl počátkem 18. století Anton Florian kníže z Liechtensteinu, majitel panství Rumburk a iniciátor výstavby kaple. Rumburská loretánská kaple byla jedinou takto ozdobenou loretou na světě. Veřejnosti se miniatura představí v Loretě v Rumburku v sobotu 15. září 2018 při Loretánských slavnostech 2018.
„Práce na miniatuře lorety bude i nadále pokračovat. V příštím roce mám v plánu vyřezání interiéru loretánské kaple včetně točitého schodiště ukrytého ve vnitřním plášti. Vzhledem k měřítku miniatury mě čeká práce náročná na každý detail,“ uvedl řezbář Jiří Cobl. Miniatura loretánské kaple v Rumburku je ponechána v přírodní barvě, hotové dílo je natřeno lazurou v barvě dubu a ošetřeno voskem. Miniatura je provedena do všech podrobností. Na nově vyřezané střeše je např. umístěno sto třicet sloupků.
Miniatura bude k v vidění také o celoměstském Zahájení adventu v Rumburku v sobotu 1. 12. 2018. Nastálo ji bude možné zhlédnout ve vánočním období při prohlídkách pohyblivého betlému Jří Cobla st. v rodinném domě v Dolních Křečanech, místní části Rumburku. V budoucnu bude miniatura součástí betlému.

Tagy