weby pro nejsevernější čechy

Labyrint světa a ráj srdce ve Filipově

V neděli 23. září 2018 jako již několikátý rok po sobě zavítal mezinárodní hudební festival Lípa Musica také k nám do výběžku – jeden z koncertů tradičně hostila bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově.

Po pátečním thereminu žánrová změna – prostor dostaly místní varhany, a k nim hlas. Jeden z nej hlasů – hudbu Petra Ebena, interpretovanou varhaníkem Tomášem Thonem, prokládal výňatky z díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce Marek Eben.

Tak dlouho jsem přemýšlel, jak napsat, že zvuk zdejších varhan je prostě úchvatný (přes všechny na místě zmiňované problémy s jejich technickým stavem, zapříčiněným náhlým přechodem z tropů do ledové a mokré zimy), že stovky let staré texty (Komenský dokončil první verzi rukopisu v roce 1623!) jsou možná dnes ještě aktuálnější než tehdy, že by člověk měl změnit pohled na školou doporučovanou literaturu a začíst se, až je pozdě – jiní to stačili napsat mnohem lépe. Takže snad zbývá jen doplnit pro mimovýběžkové „nepodstatnou“ informaci, že v úvodním slově ředitel festivalu Martin Prokeš vzpomněl zásluhy paní Heleny Menšíkové, jejímž přičiněním našla Lípa Musica cestu do Ústeckého kraje a Výběžku.

Oficiální festivalové foto na FB k vidění zde ->

Tagy