weby pro nejsevernější čechy

Obnovený hraniční sloup v Severním 2018

V neděli 30. září 2018 se na česko-německém přechodu v Severním (část obce Lobendava) konalo slavnostní odhalení repliky tzv. Hraničního orientačního sloupu, který byl v předválečných letech první republiky součástí označení československých hraničních přechodů. Akce byla pořádána v rámci oslav 100. výročí čs. státnosti a připomenutí 80. výročí podepsání Mnichovské dohody.
Akci zorganizovali KČT Krásná Lípa a Jednota Čs. obce legionářské Mladá Boleslav za podpory města Krásná Lípa a obce Lobendava. Odhalení se zúčastnili krom zástupců výše uvedených subjektů také senátor ing. Linhart a majitel firmy EURO topoz ing. Osif z Krásné Lípy, která repliku hraničního sloupu vyrobila.

Jedna zajímavost závěrem. Původní a realizovaný prvorepublikový návrh na tento typ hraničního sloupu měl červenou barvu symbolu státní vlajky nalevo a bílou vpravo. Takto byla vyrobena ve své době naprostá většina hraniční sloupů. Dá se to dobře posoudit z dobových fotografií. Ve stejné době ale existovala také varianta hraničního sloupu s obrácenými barvami, tj. bílá vlevo a červená vpravo, též doloženo historickými fotografiemi. Proč tomu tak ale bylo, se mi nepodařilo dohledat.

Tagy