weby pro nejsevernější čechy

72 hodin pro Zemi 2018

V pátek 12. října 2018 slibovala předpověď počasí babí léto, a to se hned od rána potvrdilo.

Naše třída 5. A (ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf) se opět zúčastnila celostátní akce s názvem 72 hodin pro Zemi. Což znamená den strávený venku namísto učení ve třídě. Ráno nám paní učitelka rozdala trička s logem projektu, náramky a ochranné rukavice. Poté jsme šli za nemocnici, kde byl velký nepořádek. Rozdělili jsme se do skupin, abychom pokryli co největší plochu při sbírání odpadků. Vůbec nerozumíme tomu, proč někoho napadne házet nepotřebné věci do lesa, když to může dát do popelnice nebo sběrného dvoru. Byli jsme venku několik hodin a nasbírali přitom 18 pytlů odpadu. Den se nám líbil a všichni jsme měli skvělý pocit, že jsme udělali něco dobrého pro naši Zemi.

Za třídu 5. A Tomáš Rosa a Michal Zeman

Foto ze školních zdrojů:

Foto IŠ:

Rok 2017 ->

 

Tagy