weby pro nejsevernější čechy

Akce Lorety na advent a Vánoce 2018

Přehled akcí Lorety Rumburk na advent a Vánoce 2018.

Loreta Rumburk – sobota 1. 12. 2018, 9.00-16.00 hod. / Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk

Prezentace betléma v kostele sv. Vavřince. Výstava dětských betlémů. Žehnání adventních věnců. Tvoření ve výtvarné dílně. Prohlídky nově restaurovaných prostor v Loretě. Ukázka vyřezávané miniatury loretánské kaple od J. Cobla st. Vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Vavřince – 1. 12. 2018 – 2. 2. 2019, úterý–sobota, 9.00–16.00 hod. / Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince

Výstava kostelního betlému z roku 1922. Během vystavení se třikrát promění výjevy. Betlém je přístupný v rámci otevírací doby Lorety Rumburk. Otevírací doba o Vánocích: 26. 12. 2018 od 14.00 do 17.00 hod., 27. 12. a 28. 12. 2018 od 14.00 do 16.00 hod.

Loreta Rumburk – 1. 12. 2018 – 2. 2. 2019, úterý–sobota, 9.00–16.00 hod. / Dětské betlémy v Loretě Rumburk

Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a okolí. Výstava ukazuje nápadité jesličky vyrobené z keramiky, dřeva a papíru.

Loreta Rumburk a Městská knihovna – úterý 4. 12. 2018, 18.00-19.00 hod. / Adventní pohádky Rosti Křivánka

Čtení autorských pohádek v loretánské kapli a sále městské knihovny. Adventní setkání se spisovatelem, publicistou a dramatikem tvořícím na faře v Kmetiněvsi.

Kostel sv. Vavřince – úterý 4. 12. 2018, 17.00-18.00 hod. / Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk

Koná se v kostele sv. Vavřince. Během vystoupení se představí varhanní, dechová a pěvecká třída. Zazní skladby z oblasti populární a vážné hudby a rozezvučí se varhany. Vstupné dobrovolné.

Loreta Rumburk – úterý 11. 12. a 18. 12. 2018, 15. 1. 2019, 18.00–19.00 hod. / Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách a se svařeným vínem

Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. V prosinci zazní staročeské adventní mariánské písně (roráty). V lednu proběhne prohlídka klášterního betléma a rozezní se varhany. Vstupné 100 a 60 Kč.

Kostel sv. Vavřince – neděle 23. 12. 2018, 16.30 hod. / Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky

Koncert dětských pěveckých sborů z Rumburku a Velkého Šenova v kostele sv. Vavřince. Zazní skladby z Čech a Polska. Na závěr posluchači uslyší pásmo adventních písní. Vstupné dobrovolné.

Loreta Rumburk – neděle 24. 12. 2018, 10.00–12.00 hod. / Rozdávání betlémského světla v Loretě

V barokní památce si o Štědrém dnu můžete vyzvednout betlémské světlo. Nutná vlastní svíčka nebo lucerna.

Kostel sv. Vavřince – středa 26. 12. 2018, 17.00–18.00 hod. / Pásmo vánočních koled

Vánoční koncert Martiny Pavlasové (varhany) a Ondřeje Pavlase (zpěv). Zazní české a evropské koledy. Před zahájením koncertu je možná prohlídka klášterního betlému (od 14.00 hod.). Vstupné dobrovolné.

Rumburk – sobota 26. 1. 2019, 9.00-13.00 / Vycházka za betlémy Rumburku

Prohlídka kostelních a soukromých betlémů. Vstupné dobrovolné.

S přáním pěkného dne

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy