weby pro nejsevernější čechy

100. výroční vzniku republiky očima dětí

Školním projektem si připomínáme 100. výročí od vzniku Československé republiky. Je to velká příležitost posílit výchovu k občanství – vlastenectví, vztahu k rodnému městu, regionu.
Jako učitelky 1. stupně jsme se chopily této příležitosti a připravily jsme pro žáky různé aktivity přiměřené jejich věku:

1. AB

Prvňáčci se seznamovali se státními symboly hravou formou. Vytvořili plakát a koláž českého lva. Poslouchali staré české pověsti a hymnu.

2. AB

Druháci pracovali s mapou České republiky – ukazovali sousední státy, hledali hlavní město, řeky, pohoří, poslouchali státní hymnu a dozvěděli se něco málo i o jejím vzniku. Učili se státní symboly, soutěžili ve skupinách, zhlédli dobový dokument o vzniku republiky a vyrobili z papíru skládanou trikoloru.

3. AB

Pro úplné nastínění dějin našeho státu, třeťáci pohlédli ještě dál – četli a poslouchali pověsti o praotci Čechovi, udatném Bruncvíkovi, kněžně Libuši. Osobnost prvního československého prezidenta si připomněli na fotografiích. Někteří žáci nakreslili i portrét prezidenta Masaryka a opsali jeho stručný životopis. Samostatně vyhledávali a do školy donesli informace o vzniku republiky. V prvouce se seznámili se státními symboly a důležitými roky, které formovaly naši zemi. Porovnávali mapy republiky v jejím vývoji. Vyplnili připravené pracovní listy. Poslechli a zazpívali si státní hymnu. Žáci 3. B vytvořili plakát stolisté lípy. Žáci se zaujetím přijímali nové informace, s radostí spolupracovali na výrobcích, které ozdobí prostory naší školy.

Kolektiv učitelek 1. – 3. třídy

Den republiky ve 4. B

1) Žáci, kteří si připravili referáty k danému tématu, s nimi seznámili třídní kolektiv. Posléze proběhl dialog se zodpovězením dotazů spolužáků (vznik Československé republiky x ČR).

2) Žáci zhlédli díly televizního seriálu České televize „Dějiny udatného českého národa“ věnované 1. světové válce a založení ČR. V následné reflexi si zopakovali základní historické údaje (Rakousko – Uhersko, rozpad monarchie, T. G. Masaryk…).

3) Při skupinové práci s texty z publikace Lucie Seifertové „Dějiny českého udatného národa“ a učebnic Vlastivědy pro 5. ročník žáci opětovně pracovali s historickými fakty, vybírali nejdůležitější informace k zápisu a zapamatování.

4) Zápis do sešitů Vlastivědy věnovaný vzniku ČR.

Trocha historie v 7. A

Naše republika si v neděli 28. října připomíná 100. výročí vzniku samostatného československého státu. K tomuto tématu si žáci připravili prezentace, které zahrnovali naše historické osobnosti a památky. Blíže se tak seznámili např. s postavou T. G. Masaryka, Karla IV., se Staroměstským orlojem, Karlovým mostem apod. Nakonec společně vytvořili výtvarnou koláž doplněnou fotografiemi a kresbami.

Jitka Hurtová, třídní učitelka

Projektový den „DEN REPUBLIKY“ – 6. B

U příležitosti stoletého výročí založení samostatného československého státu jsme spolu s třídou 6. B vyrazili do Šluknova. Zde nás čekala prvorepubliková prohlídka Šluknovského zámku. Ještě před začátkem prohlídky jsme měli možnost projít místní zahradu a ve skupinkách pročíst průvodce „S pastelkami po Šluknovském zámku“. V něm děti objevily historii zámku, prohlížely fotografie, zjišťovaly zajímavosti a plnily nejrůznější úkoly. Posléze nás čekala hodinová prohlídka, kde děti měly možnost individuálních dotazů. Jelikož jsme jako skupina dostali od milé paní průvodkyně pochvalu za vzorné chování, vzala nás za odměnu i na místní půdu. Z tohoto místa byli všichni nadšeni. Děkujeme Šluknovskému zámku a především paní průvodkyni za vskutku zajímavou prohlídku a těšíme se na další návštěvu.

Za třídu 6. B třídní učitelka Petra Danková

Den republiky v 9. B

Tento den jsme si opravdu užili! Začali jsme zpěvem české a slovenské hymny, zhlédli krátký dokument o vzniku Československa. Nechyběla ani společná diskuze, vyplnění pracovních listů a hra Riskuj, která se týkala období 1918 – 2018. Na oslavu výročí vznikla také výtvarná díla, kterými jsme si vyzdobili třídní nástěnku. Nezapomněli jsme ani na prvorepublikovou „módu“, kdy děvčata prohledala šatník svých prababiček a oblékla se do krásných dobových šatů.

Den republiky v 5. B

V první hodině jsme si s žáky povídali i četli o Československém státu a společně jsme zhlédli dokumenty týkající se tohoto tématu. Následující hodinu jsme si prohlíželi předměty a materiály, které žáci sami přinesli. Poté jsem žákům promítala dobové fotografie – mapy postupného vzniku českého státu, oblečení, auta, bankovky… Výstupem našeho vyprávění byly informační plakáty, doprovázeny obrázky, které si sami žáci ve skupinách vytvořili.

PROJEKTOVÝ DEN V 7. B

V 7. B jsme si zvolili jako téma projektového dne 100 LET ČESKÉHO SPORTU. Každý žák si předem vybral českého sportovce známého na světové úrovni. Kdo si sportovce nezvolil, byl mu přidělen. Většina žáků se na projekt připravila svědomitě. Během tří hodiny žáci vytvořili společnou silou nástěnku, kde byl každý žákův sportovec reprezentován „bublinou“ s fotografií a úspěchy. Nástěnka je umístěna v kmenové třídě. Ke konci hodiny jsme si všechny české sportovce představili a zhodnotili celou projektovou činnost. V úplném závěru jsme s žáky vedli diskusi na téma stoletého výročí České republiky.

Projektový den ve 4. A

Datum 28. 10. 1918 jsme sice znali, ale nevěděli jsme, co tomuto datu v dějinách českého národa předcházelo ani co se dělo v naší zemi poté. Vše jsme si vysvětlili při besedě s paní učitelkou a pomocí referátů, které jsme si doma na toto téma připravili. Poznali jsme všechny naše pány prezidenty, připomněli jsme si státní znaky, osvětlili jsme si význam „osmiček“ v dějinách naší země, s pomocí interaktivní tabule jsme se „podívali“ do Prahy, vzdali jsme čest naší státní hymně, lámali jsme si hlavičky při hře „Co víš o ČR“ i při skládání puzzlů. Nakonec jsme zhlédli film Dějiny udatného českého národa vznik republiky. Z projektového dne jsme si odnesli spoustu nových a zajímavých informací a zároveň jsme tím oslavili tu krásnou „stovku„ naší vlasti.

Žáci 4. A

Den republiky – 6. A

Dnes jsme v rámci projektového dne „Den republiky“ zhlédli několik dílů z pořadu Dějiny udatného českého národa, který poutavě přibližuje dětem dobrodružný svět historie. Dále jsme se rozdělili do čtyř skupin a zahráli si kvíz Naše století. Celkem jsme zodpověděli padesát otázek z deseti různých témat. Vyhrát však mohla pouze jedna skupina, a tak se z vítězství radovala skupina ve složení: Martin Konárek, Marie Kutová, Zdeněk Brouk a Ema Kahounová.

Den republiky v 5. A

Páteční projektový den byl zaměřený na výročí vzniku samostatné Československé republiky. Žáci 5. A se blíže seznámili s událostmi, které se v tomto období odehrály. Žáci vyhledávali informace, četli zajímavosti z doby První republiky, vyplňovali pracovní listy a vyjadřovali své názory ke vzniku ČSR. Dle vyjádření dětí bylo celé dopoledne vydařené, zábavné, naučné, plné nových informací a především vlastenecké a kreativní.

Za 5. A Petra Zavadilová

Den republiky v 9. A

Projektový den strávila 9. A na exkurzi v Liberci. Na náměstí E. Beneše v Liberci jsme z připravených panelů AV ČR zjišťovali informace ohledně vzniku republiky v roce 1918 a událostí až do roku 1939. Dozvěděli jsme se podrobnosti o historických událostech, životě T. G. Masaryka, lidí, průmyslu, penězích, sportu, kultuře, zdravotnictví a dalších oblastech. Další doplňující informace jsme se dozvěděli na výstavě k 100. výročí vzniku Československé republiky v knihovně.

OSLAVY V MUZEU (8. A)

Sté výročí vzniku samostatného Československa se naše třída 8. A rozhodla oslavit výletem do rumburského muzea. V rámci školního projektu „Den republiky“ jsme zhlédli hned několik výstav. Asi nejzajímavější z pohledu historie byla výstava Velká válka v korespondenci a artefaktech. Prostřednictvím dochovaných pohlednic, dopisů a cenných snímků jsme měli možnost utvořit si obraz o této složité době a válečných útrapách. Nově nabyté znalosti jsme si nakonec mohli ověřit prostřednictvím pracovních listů. Další zajímavou expozicí byla výstava Historie finanční stráže, kde nás zaujaly hlavně ukázky dobových stejnokrojů a zbraní. K historii se vztahovaly i výstavy o Rumburské vzpouře a významných osobnostech kraje.

Jako bonus jsme měli možnost se podívat i do dalších prostor, kde jsme se dozvěděli o geologické minulosti Šluknovského výběžku, o přírodní rezervaci Velký rybník či si prohlédli výtvory sklářského výtvarníka a rumburského rodáka Pavla Homolky. Velmi se nám také líbily obrazy krásnolipského malíře Augusta Frinda.

Celá akce byla velice povedená i díky poutavému vyprávění velice příjemné pracovnice muzea, které bychom tímto chtěli poděkovat za důstojné připomenutí tak významné historické události.

Vědět se vyplatí (8. B)

Víte, kolik prezidentů se u nás vystřídalo od roku 1918? Nebo jak se jmenují tradiční české lázeňské oplatky? Třída 8. B si během projektového dne vyzkoušela, kolik toho kdo ví o České republice. Rozhodně se vyplatilo vědět, soutěžilo se totiž o sladké odměny. Kvíz obsahoval otázky ze všech možných oblastí (sportu, kultury, politiky, vědy). Po skončení kvízu se žáci pustili do kreslení lipových listů, do jejichž středů vypsali informace o České republice, které si předem vyhledali. Získali tak spoustu dalších vědomostí.

A. Valešová

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy