weby pro nejsevernější čechy

Do přítoků Labe vypluly statisíce malých lososů

“Návraty druhů, které byly vyhubeny nebo jejich zmizení z naší přírody hrozí, bezesporu musí patřit k prioritám každého národního parku,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: “Návrat lososů nachází také velký ohlas v řadách veřejnosti, a to je velmi potěšující. Jedná se o dobrý signál, že lidem není příroda lhostejná a že jsou ochotni podílet se na nápravě chyb, které se staly v minulosti.”
Vedle jarního vypouštění plůdku, tedy rybiček čerstvě vykulených z jiker, které probíhá pod taktovkou Českého rybářského svazu, posiluje správa národního parku lososí populaci také na podzim, kdy od roku 2008 vypouští v rámci projektu Návrat lososů odrostlejší rybičky o velikosti 8 až 10 centimetrů. Správa národního parku společně s partnery projektu, tedy Českým rybářským svazem, obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a norskou značkou konzervovaných ryb King Oscar projekt Návrat lososů spustila s cílem zapojit do reintrodukčního programu také veřejnost. Vznikl adopční program, v rámci kterého mohou adoptivní rodiče lososy nejen adoptovat, ale v případě zájmu také sami vypustit do řeky. Bližší informace o možnostech podpory projektu zájemci najdou na internetových stránkách www.navratlososu.cz.

Tagy