weby pro nejsevernější čechy

Mějme k sobě blíž

Mějme k sobě blíž je projekt financovaný z Dotačního programu města Varnsdorf, jehož účelem byl důraz na lidské slovo, slova pochopení, slova útěchy.

Žáci ZŠ náměstí ve Varnsdorfu si připravili pro oddělení LDN při Nemocnici Varnsdorf řadu vystoupení, která oživili svými vlastními výrobky – dárečky, ochutnávkami z vlastní kuchyňky.

Dny návštěv nebyly vybrány nahodile, ale cíleně. Žáci prvního stupně tak všední dny na LDN zpestřili v období Velikonoc, slunovratu, svátku sv. Václava či adventu.

Uvědomili si, že onemocnět může každý a je nutné pro ostatní něco udělat. Jejich vystoupení tak byla vždy milým překvapením.

Poděkování patří učitelkám, které vše pečlivě připravovaly: Mgr. Janě Tillnerové a Mgr. Věře Víškové.

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Školní rok 2017/2018 ->