weby pro nejsevernější čechy

V klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku je k vidění kostelní betlém (2018-2019)

Do 2. 2. 2019 probíhají v Rumburku prohlídky rozměrného klášterního betléma.

Jesličky z roku 1922 se staví v kostele sv. Vavřince. Vyřezány byly v orientálním stylu díky objednávce řeholníků z rumburského kapucínského kláštera. Na ploše 20 m² jsou k vidění figurky od nejlepších řezbářů Šluknovska z počátku 20. století. Betlém patří svou rozlohou k největším v regionu. Klášterní jesličky se během svého vystavení třikrát promění. Scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 5. 1. 2019 scéna klanění Tří králů. Od 26. 1. 2019 se vystaví figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. O betlém pečuje sběratel Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek z Rumburku, autor Tříkrálové madony a figurek představujících Útěk do Egypta. Betlém je přístupný od 1. 12. 2018 během otevírací doby rumburské Lorety, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. Vstupné je 60 Kč a snížené 40 Kč.

Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit do Rumburku opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.

Zpřístupnění betlému o Vánocích: středa 26. 12. 2018 14.00 až 17.00 hod., čtvrtek 27. 12. a pátek 28. 12. 2018 14.00 až 16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné dobrovolné. Ve stejnou dobu je možné o Vánocích navštívit i Loretu Rumburk. Od 29. 12. 2018 do 1. 1. 2019 není betlém přístupný a v Loretě Rumburk se neposkytuje průvodcovská a informační služba.

Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku s výjevem Klanění tří mudrců. Foto Jiří Stejskal
Od konce ledna ukazuje klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku výjev Útěk do Egypta. Foto Jiří Stejskal

Klášterní betlém bude k vidění i v sobotu 26. 1. 2019 během jesličkové obchůzky – vycházky za rumburskými soukromými a kostelními betlémy. Místa na vycházce je možné si rezervovat na tel. +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné.

Mgr. Klára Mágrová
projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy