weby pro nejsevernější čechy

Všechno nejlepší, Zahrádko! – 40 let mateřské školy

Ve dnech 19. – 23. 11. 2018 se uskutečnil projektový týden k jubileu 40. narozenin Mateřské školy „Zahrádka“.

Začátkem týdne nosily děti z domova vlastnoručně vyrobené dárky školce k narozeninám a zapojily se tak do soutěže o „Nejoriginálnější dárek“. Ta byla vyhodnocena v úterý odpoledne na akci pro rodiče s dětmi. V budově školy bylo připraveno 8 stanovišť s úkoly a za jejich splnění čekala na všechny odměna v podobě malého pohoštění z naší „skutečně zdravé školy“.


Ve čtvrtek dopoledne proběhl „Den otevřených dveří“, kde vystoupil sboreček „Zahrádka“, který oslavil již 15 let. Odpoledne nás čekalo ještě posezení s personálem a bývalými zaměstnanci mateřské školy.

V tomto projektovém týdnu děti navštívily všechny třídy, seznámily se s jednotlivými symboly tříd a mohly je tak lépe poznat. V první třídě „Motýlci“ si zahrály hry s papírovými motýlky, vybarvily si omalovánku a z brčka a papíru si vyrobily motýlka. Při návštěvě druhé třídy „Sluníčka“ se přivítaly pohádkou „Krtek a sluníčko,“ zazpívaly si písničku a na závěr se rozloučily jednoduchou jógou „Malý pozdrav slunci.“ Ve třetí třídě „Berušky“ se děti seznámily se životem a vývojovými stádii berušky, naučily se básničku a na památku si odnesly výrobek berušky z papíru. Ve čtvrté třídě „Housenky“ hledaly děti symbol housenky, naučily se říkanku a soutěžily v navlékání ponožek housence.

Věříme, že celý týden se vydařil, děti byly spokojené a již nyní se všichni těšíme na další výročí.

kolektiv MŠ Zahrádka.

Tagy