weby pro nejsevernější čechy

Poutní místo Filipov si připomene 153 let od svého vzniku

Ve dnech 12. 1. až 20. 1. 2019 si poutní místo Filipov připomíná 153 let od svého vzniku. Slavnostní poutní mše celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem se koná 13. 1. 2019 ve 4.00 hod. ráno.

V neděli 13. 1. 2019 ve 4.00 hod. se v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V tento den uplyne sto padesát tři let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Slavnostní poutní mši v brzkém lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa, Polska a Slovenska. Další poutníci přichází na mše sv. v průběhu 13. ledna a po celý následující týden. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Monumentální poutní kostel ve Filipově pochází z let 1870–1885. Postaven byl na místě domu čp. 63, v němž se 13. 1. 1866 tkadleně Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Celoročně se tu konají česko-německé mše svaté. Foto Ivo Šafus

Poutníci přichází do kaple Uzdravení nemocných na mši svatou již v předvečer výročí v sobotu 12. 1. 2019 od 17.00 hod. Další putují k bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydají např. z Rumburku a ze Šluknova. Další přijíždí z okolních zemí. Před čtvrtou hodinou ranní poutním kostelem zní česky a německy Filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken“. „Poutní kostel ve Filipově je přístupný od 12. ledna nepřetržitě celou noc. Nejprve se v sobotu 12. ledna uskuteční od 17.00 hod. mše svatá v milostné kapli Uzdravení nemocných. Poté se v kostele střídají služby zajištěné farností. Poutníci mohou přicházet do kostela až do mše sv. ve 4.00 hod.,“ řekl P. Jozef Kujan, rektor baziliky minor ve Filipově a rumburský děkan. „Po pontifikální mši 13. 1. 2019 ve 4.00 hod. ráno následuje v 9.00 hod. mše svatá v německém jazyce. V 10.30 hod. se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 hod. pak česko-německá mše svatá. Od 14. 1. do 20. 1. 2019 v poutním kostele ve Filipově probíhá oktáv zjevení se mší sv. od 17.00 hod.,“ vysvětluje P. Jozef Kujan. Po skončení mše sv. je možné zakoupit devocionálie a publikace, mimo jiné česko-německý sborník o poutním místě Filipov či hudební nosič s kantátou Pramen milostí.

Monumentální poutní kostel ve Filipově pochází z let 1870–1885. Postaven byl na místě domu čp. 63, v němž se 13. 1. 1866 tkadleně Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení v první polovině 20. století řadil mezi vyhlášená evropská poutní místa. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 hod. a každého 13. dne v měsíci. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby, který pořádá spolek Arte Musica z Jiříkova. Varhaníci hrají na dvoumanuálové mechanické varhany s opusovým číslem 44 z let 1887-1888 od firmy Eule z Budyšína. Mše sv. v milostné kapli doprovází mechanický čtyřrejstříkový pozitiv z roku 1954 od firmy E. F. Walcker & Cie z Ludwigsburgu.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

e-mail: klara.magrova@seznam.cz

FB Bazilika Filipov: www.facebook.com/poutnimistofilipov

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.rumburk.farnost.cz

153. výročí poutního místa Filipov (1866–2019)

Pořad bohoslužeb:

Sobota 12. 1. 2019, 17.00 hod., večerní mše sv.

Neděle 13. 1. 2019, 4.00 hod. ráno pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup, 9.00 hod. mše sv. v německém jazyku, 10.30 hod. česká mše sv. a 17.00 hod. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1.– 20. 1. 2019, 17.00 hod. mše sv.


Tagy