weby pro nejsevernější čechy

Výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově 2019

V neděli 13. ledna 2019 si Filipov připomněl 153. výročí zjevení Panny Marie.

Předpokládám, že podrobnosti o každoroční časně ranní pouti do baziliky ve Filipově ještě dorazí, zatím tedy jen stručný nástřel.

Počasí se zachovalo vcelku milosrdně, záplavy sněhu rozpustil déšť, který byl sice otravný, ale dopravě podstatně méně nebezpečný, než to, co se odehrávalo během týdne.

Kněží necelá dvacítka, stejně jako ministrantů – byla neděle, kdy se konají běžné mše a zjevně ne každý může opustit své ovečky. Letos nedorazil ani biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, kterého postihly horečky. Mši místo něho celebroval generální vikář Biskupství litoměřického Mons. Martin Davídek, který za něho přečetl předem připravené kázání.

I poutníků bylo letos méně než předchozí roky – lze předpokládat, že část z nich odradily katastrofické zprávy o sněhové kalamitě.

Rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->.

Tagy