weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených podstávkových domů 2013 v Rumburku

Mezinárodní Den otevřených podstávkových domů 2013 se uskuteční také v neděli 26. 5. 2013 od 10.00 do 17.00 h. ve vesnické památkové rezervaci ve Šmilovského ulici v Rumburku. Příběhy podstávkových domů na někdejším předměstí Rumburku se připomenou v neděli 26. 5. 2013 při příležitosti mezinárodního Dne otevřených podstávkových domů. Ve Šmilovského ulici u Parku přátelství v Rumburku se bude vyprávět o historii i současnosti lidové architektury. V 10.00 a 14.00 h. bude připravena komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii ulice zvané původně Scheibe-Gasse. Zazní i informace o jednotlivých významných rumburských architektech, kteří na přelomu 19. a 20. století prováděli drobné úpravy a přestavby domů. Od 10.00 do 17.00 h. se zpřístupní podstávkový dům čp. 879/27, v němž bude k vidění výstava dobových fotografií a historických stavebních plánů. Zájemci si mohou zakoupit česko-německou brožuru „Lidová architektura v Rumburku a okolí“. Akci pořádá majitel jednoho z památkově chráněných podstávkových domů Luboš Kosina. Vstup na Den otevřených podstávkových domů v Rumburku je zdarma.

Den otevřených podstávkových domů Rumburk, Šmilovského ulice – foto Filip Mágr

Soubor 18 dochovaných podstávkových domů ve Šmilovského ulici v Rumburku byl roku 1995 vyhlášen za vesnickou památkovou rezervaci. „Ulice zvaná původně Scheibe-Gasse, byla vytyčena na přelomu 18. a 19. století ve vsi Neusorge na vrchnostenském pozemku v blízkosti manufaktury Angličana Roberta Allasona. Stalo se tak na základě rozhodnutí Aloise I. knížete z Liechtensteinu, majitele panství Rumburk. Vyměřeno bylo 34 stavebních parcel. Podstávkové domy postavené v letech 1786-1805 obývali tkalci, pláteníci a další řemeslníci. Roubené domy se štíty zdobenými břidlicí slouží i dnes k soukromému bydlení,“ dodává organizátor akce Luboš Kosina. Akce na propagaci typické lidové architektury probíhá na území Německa, Polska a České republiky od roku 2005 vždy poslední neděli v květnu. Den otevřených podstávkových domů organizuje Sekretariát Krajiny podstávkových domů v Žitavě. Letos se k akci připojilo 117 podstávkových domů. V okrese Děčín budou zpřístupněny podstávkové domy v Dolní Chřibské, Lipové, Merbolticích, Rumburku a Velkém Šenově.

Klára Mágrová

Více informací ke Dni otevřených podstávkových domů 2013 v Rumburku:

Luboš Kosina, Šmilovského ul. čp. 879/27, 408 01 Rumburk, GSM +420 602 134 101, e-mail: Lubos.Kosina@gmail.com

Den otevřených podstávkových domů Rumburk, Šmilovského ulice – foto Klára Mágrová

Tagy