weby pro nejsevernější čechy

Opevnění Československa (řopíky – bunkry – pevnůstky)

Procházky v našich pohraničních lesích nám občas nabídnou pohledy na zašlou smutnou slávu betonových pevnůstek, které svými střílnami vyhlížejí k cestám i planinám.Řopíky – bunkry – pevnůstky, s nimiž se setkáváme v příhraničních krajích i na několika liniích ve vnitrozemí, dodnes dokumentují odhodlání chránit vlast proti vpádu cizí mocnosti.

Pohled znalého člověka na fakta spojená s jejich předválečnou výstavbou i na současnost nabídne zájemcům vyprávění Ivo Vondrovského. Na jeho přednášku „Opevnění Československa 1938“, doplněnou promítáním fotografií, vás zveme do jiřetínského Spolkového domu (Nám. Jiřího č. 36) v pátek 15. února 2019 od 18:00 hodin.

S pozdravem

Martin Louka

Tagy