weby pro nejsevernější čechy

Sanace skály ve Hřensku oficiálně ukončena

Hřensko, 21. 5. 2013 – Správa Národního parku České Švýcarsko dnes ve Hřensku převzala od firmy ARCADIS Geotechnika a.s. sanovaný skalní objekt, který od konce roku 2010 komplikoval dopravu na mezinárodní silnici I/62. Silnice je počínaje dneškem oficiálně průjezdná bez jakéhokoli omezení, bezpečný je opět také pohyb pěších po chodníku u paty skály. Skalní blok nyní stabilizují železobetonový věnec a padesát ocelových kotevních trnů, pukliny jsou vyplněny betonem, jeho povrch částečně pokrývají ocelové sítě. Proti pádu menších bloků ochrání řidiče i pěší nově instalované záchytné ploty. Předání sanované skály proběhlo proti původnímu harmonogramu o deset dnů dříve.

„Sanaci bylo možné realizovat především díky dotaci z operačního fondu Životní prostředí,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Rizika spojená s objektem někdejší lomové stěny nad mezinárodní silnicí jsou nyní eliminována minimálně na několik příštích desetiletí.“

K narušení skalního masívu došlo ve čtyřicátých letech minulého století při rozšiřování silnice, kterou dnes označujeme jako mezinárodní silnici I/62. Jako bezprostředně ohrožující jej geologové označili po přívalových deštích na podzim roku 2010, kdy hrozilo skalní řícení v řádech stovek tun materiálu. Správce komunikace na základě této informace silnici pro provoz zcela uzavřel. Po provizorní sanaci realizované správou parku bylo možné silnici po několika měsících zprovoznit nejprve v jednom jízdním pruhu. Poté, co správa národního parku získala finanční prostředky z evropských fondů, bylo možné sanaci dokončit a silnici zprovoznit zcela. Náklady na sanaci skály dosáhly výše zhruba 31 milionů korun.