weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se restauruje sochařská výzdoba z ambitu

Dva římští vojáci strážící Vězení Krista v ambitu Lorety Rumburk jsou zpět z restaurátorské dílny.
Během restaurování se jim vrátila autentická podoba z 18. století. Záchranu sochařské výzdoby bočních liturgických prostor kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk ve výši 550 000 Kč zajistilo rumburské děkanství v roce 2018 a 2019 za přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rumburk a německých dárců. Projekt kromě restaurování soch zahrnuje i vyřezání kopií soch, které se nedochovaly. O probíhajícím restaurování sochařské výzdoby kaple Svatých schodů se zájemci dozví více před Velikonocemi ve středu 17. 4. 2019. Od 17.00 hod. začíná v Loretě komentovaná prohlídka ambitu, křížové cesty a Svatých schodů. Vstupné je dobrovolné. Místa je možné rezervovat na tel. +420 604 555 922.

Záchranné práce dokončí restaurátorský tým Jitky Musilové během letních měsíců. Sochy se umístí na původní místo – do kaple Svatých schodů, Božího hrobu a před výjev Vězení Krista. Stanou se součástí prohlídkového okruhu celoročně přístupné Lorety. Sochy budou k vidění rovněž během pobožností Svatých schodů a v postním období během pobožností křížové cesty.

Sochařská výzdoba kaple Svatých schodů a bočních prostor byla podle archivních zpráv pořízena mezi lety 1767 až 1771. „Při průzkumu barevných vrstev jsme zjistili, že sochy římských vojáků prošly během 248 let jen jednou přemalbou. Sochám z ambitu rumburské Lorety se během restaurování vrátila původní výrazná barevnost z 18. století. Dnešní oči uvyklé na jemné pastelové tóny si budou muset znovu zvyknout na použitou sytou modrou, zelenou či červenou. Během restaurování se dále potvrdilo, že sochy z ambitu pochází se stejné sochařské dílny jako sochy z kaple Svatých schodů,“ uvedla restaurátorka Jitka Musilová. Restaurování bude nadále pokračovat. V těchto týdnech se restaurují zbylé dvě sochy Římanů stojící u Božího hrobu.

Socha Římana z ambitu Lorety Rumburk před a po restaurování – Voják se zelenou suknicí 20. 3. 2019, foto Klára Mágrová
Socha Římana z ambitu Lorety Rumburk před a po restaurování – Voják s červenou suknicí 20. 3. 2019 foto Klára Mágrová

V letošním roce kromě záchrany soch římských vojáků vzniknou kopie čtyř polopostav ze Svatých schodů. Zobrazují velekněze, vysmívající se obchodníky a římské vojáky. Jak vyplývá z archivních zpráv, původní sochy nenávratně zmizely před sto let. Mezi lety 1900 až 1902 byly jako značně poškozené prodány do starožitnictví a z výtěžku prodeje se hradila obnova jiné kaple v ambitu Lorety. „Nové sochy vyřeže řezbář z Rumburku. Jako vzor mu poslouží podle nově nalezené dobové snímky z počátku 20. století uložené ve sbírkách Národního památkového ústavu. Díky tomu se opět scelí rozsáhlá sochařská galerie,“ řekl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Svaté schody připomínají příběh o Ježíšově odsouzení, utrpení a ukřižování. Kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk se postavila v letech 1767-1770. Symbolizuje schodiště v paláci Piláta Pontského, římského místodržitele v Jeruzalémě. Po schodišti na Velký pátek vystoupal Ježíš Kristus pro rozsudek smrti. Stupňů Svatých schodů je dvacet osm a k oltáři v kapli Kalvárie se po nich vystupuje na znamení úcty a pokání pouze po kolenou. K výstupu a sestupu slouží dvě boční schodiště. Kaple Svatých schodů byla vybudována za přispění majitele rumburského panství Josefa Václava knížete z Liechtensteina a ze sbírek farníků. Autor stavebních plánů, ani výtvarné koncepce není znám. Kaple má podobu trojramenného schodiště, s mohutnými dělícími zdmi. Její součástí je bohatá malířská a sochařská výzdoba. K restaurování kaple došlo v letech 2007 až 2012.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Redakční PS (IŠ):

Řízením osudu se stalo, že mám tu možnost a nachodil jsem v Loretě už pár kilometrů (a snad budu mít možnost ještě nějaké nachodit). Sochy Římanů před Božím hrobem a Žalářem Krista jsem míjel často. Samozřejmě že jsem je i zdokumentoval a pomáhal při jejich odvozu do restaurátorské dílny. O to větší překvapení, když se první dva vrátili. Jak jsem prohlásil, z wellness. Skoro jako kdyby je někdo zcela vyměnil. Jsou celí (tedy zatím až na kopí), a těžko někdo pozná, co a kde jim bylo doplněno. A ty barvy… a to se prý museli restaurátoři na dílně krotit, protože objevené tóny a odstíny byly tak neuvěřitelné, že by nejspíš vzbudily silný rozruch…

Socha římského vojáka vpravo od Žaláře Krista (leden 2018)
Socha římského vojáka vpravo od Žaláře Krista – detail (leden 2018)
Socha římského vojáka vpravo od Žaláře Krista po restaurování (březen 2019)
Socha římského vojáka vlevo od Žaláře Krista (leden 2018)
Socha římského vojáka vlevo od Žaláře Krista (leden 2018)
Socha římského vojáka vlevo od Žaláře Krista po restaurování (březen 2019)

 

Tagy