weby pro nejsevernější čechy

Tanambourrée 7. června 2019 (den druhý)

Zastavení druhé: Tanec v zahradách, alias Tanec v ateliéru (pátek 7. června 2019 10.00 hodin).

Noční déšť smyl vedrem ulepenou krajinu a ta se nadechla svěžím ránem, do kterého nebylo snadné vstoupit suchou nohou. A tak pořadatelé vzali za vděk mokré variantě a Tanec v zahradě, který měl být tradičně v zahradě mateřské školy Na kopečku, operativně přesunuli do výtvarného ateliéru ZUŠ, kam přišlo překvapivě velké množství malých a mladých diváků z varnsdorfských MŠ a prvního stupně ZŠ, aby se potěšili v pátečním dopoledni tancem svých vrstevníků. Výtvarný ateliér praskal ve švech, přesto stačilo nepatrné gesto, a celé osazenstvo se rázem utišilo, aby bylo vzápětí vtaženo do jednoduché motivované pohybové fráze, která nabídla cestu k bližšímu pochopení následně viděného. Tanec v ateliéru mohl začít.

První vstup měli ti nejmladší. Varnsdorfské děti, které pracovaly pod vedením Petry Štefanové, zatančily na hudbu Enyi tanec nazvaný Sen. Každý někdy sníme, a je jedno zda s otevřenýma či zavřenýma očima. A tak se stalo pro všechny diváky srozumitelné kodifikovat dětskou pohybovou výpověď o jejich vlastním snu. Byl to jejich první veřejný výstup a tak po zaslouženém potlesku byly Elena Kutílková, Alena Malá, Zuzana Malá, Viktorie Minárová, Ella Müllerová, Evelína Rauch a Ema Zítková obdařeny uvítacím diplomem do tanečního světa.

Následovalo vystoupení s názvem Cesta vody tanečního uskupení ELLILO Jindřichovice pod Smrkem. Na hudbu Mii Vlkové a Anety Daňkovské malí diváci viděli padat krůpěje deště, stékat praménky vody do malých potůčků, viděli vypařující se vodu, chladnoucí do roztodivných vzorů sněhových vloček, a znovu pohyb vody, tentokráte mohutnějších řek, ústících delt a poryvů vln mořských. Kostým, hudba i vhodná motivace děti přirozeně vedly jejich vyprávěním.

Následně jsme na hudbu Ilji Hurníka pod vedením Ludmily Rellichové viděli nejmladší děti z TaPS Magdaléna ve skladbě I v dešti létá motýl. Skladba nás provedla uplakanou deštivou krajinou, kterou zabydleli krásní motýli, hašteřiví špačkové, luční koníci, žáby pod listy lopuchů… Velmi vhodně zvolené a naplněné téma bylo dětmi interpretováno s vnitřním zaujetím.

Marie Herderová se staršími dívkami z TaPS Magdaléna se pustila do závažnějšího, dramatičtějšího tématu na hudbu Jana Jiráska jenž nazvala Vodo, vodičko, pověz. Kultivovaný dívčí projev razil cestu prostorem vznikajícímu příběhu a přitáhl pozornost dětských diváků sedících v bezprostřední blízkosti.

Taneční studio Dobřichovice se prezentovalo čtyřdílnou hudebně taneční koláží na hudbu Jaroslava Krčka v choreografii Hany Tuháčkové s názvem Český rok. Hudebně taneční hry, jenž vycházely z tradic a zvyků našich předků, byly přetaveny do moderního tanečního tvaru díky citlivě vyvážené stylizaci v hudbě, pohybu i kostýmu.

TaPS Magdaléna následovalo tanečním obrazem Cestou trnitou na hudbu Jana Jiráska v choreografii Magdalény Pupík Rellichové. Starší dívky, schopné již hlubšího výrazového ponoru, v taneční skice načrtly jeden z biblických příběhů ve srozumitelné a divákovi vstřícném jevištním tvaru.

Tanec v ateliéru se blížil ke konci. Uzavřely jej nejstarší dívky TaPS Magdaléna choreografií Marie Herderové a dívek na hudbu Ivy Bittové nazvané Dřív než… Rozverné tóny hudby a „rozpustilá“ interpretace dívek připravily přirozený prostor pro tanec závěrečný, do kterého byly přizvány všechny, do té doby pouze přihlížející, děti. Tanec v ateliéru tak zakončil tanec všech zúčastněných.

(JiL)

Rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 ->

Tagy