weby pro nejsevernější čechy

Nečekaný nález obohatí kapli Svatých schodů v Rumburku

Již čtyři římští vojáci strážící ambit Lorety v Rumburku jsou od června zpět z restaurátorské dílny.
Sochy se umístily na původní místo – před Boží hrob a před výjev Posmívání se Kristu. Staly se součástí prohlídkového okruhu celoročně přístupné památky. Během restaurování se sochám vrátila autentická podoba z 18. století. Záchranu sochařské výzdoby bočních liturgických prostor kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk ve výši 550 000 Kč zajistilo rumburské děkanství v roce 2018 a 2019 za přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rumburk a německých dárců. Kromě záchrany soch římských vojáků se letos budou restaurovat i sochy z kaple Svatých schodů, k jejichž nečekanému objevu došlo v červenci. Záchranné práce dokončí restaurátorský tým Jitky Musilové do podzimu.

Tři chybějící sochy ze Svatých schodů byly nalezeny v těchto dnech v depozitáři Lorety. Zobrazují velekněze a vysmívající se židovské obchodníky. Pořízeny byly mezi lety 1767 až 1770. Dosud se podle archivních zpráv mělo zato, že sochy nenávratně zmizely kolem roku 1900. Podle archivních zpráv byly totiž mezi lety 1900 až 1902 některé značně poškozené sochy prodány do starožitnictví a z výtěžku prodeje se hradila obnova jiné kaple v ambitu Lorety. Původně se plánovalo, že se letos pořídí kopie soch. Unikátní nález vše změnil. Restaurátorským zásahem projdou přímo původní sochy. „Dřevěné polopostavy jsou ve velmi dobrém stavu. Očistí se a ošetří proti dřevokaznému hmyzu. Drobná oprava čeká jen špičky nosů soch,“ uvedl akad. malíř restaurátor Petr Šafus.

Z nálezu vyplývá, že soch v kapli Svatých schodů muselo být v minulosti ještě více, než se dosud soudilo. „Díky nedávno nalezeným dobovým snímkům z počátku 20. století, které pochází ze sbírek Národního památkového ústavu, víme, že součástí sochařské výzdoby kaple Svatých schodů v Rumburku byla i postava velekněze. V plánu je pořízení kopie sochy. Tu vyřeže řezbář z Rumburku podle dochované fotografie. Díky tomu se opět scelí rozsáhlý sochařský soubor. Jak vypadaly další tři sochy, jichž se dotkl prodej z počátku 20. století, netušíme,“ řekl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Kaple Svatých schodů připomíná příběh Ježíšova odsouzení a ukřižování. V Rumburku byl prostor od počátku divadelně inscenován, doplňuje jej bohatý sochařský soubor a rozsáhlá malířská výzdoba. Autora unikátní sochařské galerie z kaple Svatých schodů neznáme. Sochy dnes obdivujeme jako doklad dobové zbožnosti v 18. století, nebylo tomu tak ale vždy. Sochy měly být odstraněny jako pobuřující nedlouho po svém vzniku, už za reforem císaře Josefa II. V Rumburku však zůstaly nainstalované až do roku 1900. Kapucíni ze zdejšího kláštera, kteří spravovali Loretu, tehdy podlehli tlaku protestantů přicházejících ze Saska. Navštěvovali Loretu o Vánocích a nad sochami se pohoršovali. Část soch se proto umístila do rumburského muzea. Alespoň některé z nich se osadily zpět do Lorety roku 1930. Zbylé se nainstalovaly po roce 1945. Restaurování kaple Svatých schodů proběhlo v letech 2007 až 2012. Kapli je možné navštívit při prohlídkách, probíhají zde pobožnosti Svatých schodů.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy