weby pro nejsevernější čechy

Výstava SEVEROČESKÁ ENTOMOLOGIE-SOUČASNOST

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otvírá ve čtvrtek 12. září 2019 v ambitu odbornou výstavu SEVEROČESKÁ ENTOMOLOGIE – SOUČASNOST připravenou ve spolupráci s Entomologickým klubem při Labských pískovcích – pobočkou České společnosti entomologické.

Výstava Současná Entomologie je zaštítěna v činnosti Českou společností entomologickou prostřednictvím Entomologického klubu při Labských pískovcích (EK) – pobočkou ČSE, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě (VMG) a Správou Národního parku České Švýcarsko.

Nedávná činnost severočeských entomologů je demonstrována částmi vystavených sbírek před a po jejich rekonstrukci. Nejvýznamnější sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě jsou představeny zobrazovacími metodami, které jsou zde popsány spolu s dalšími tématy v relaci obecné entomologie.

Výzkumná a dokumentační entomologická činnost přírodovědného oddělení VMG a jeho externích spolupracovníků je představena na regionálních příkladech. Informace jsou podány ve vztahu k recentním publikacím, které jsou ve většině případů v kompletním znění dostupné v knihovně VMG či na žádost přírodovědného oddělení.

Z další činnosti VMG a EK jsou připraveny k seznámení některé probíhající výzkumné projekty zahraniční i tuzemské. Dokumentaci sbírek, texty doplněné kresbou a vědeckou fotografií pro návštěvníky připravil Lukáš Blažej, místopředseda EK, odborný pracovník přírodovědného oddělení VMG a externí pracovník MZM.

V současnosti se v přírodě odehrává velké množství změn, které vedou ke katastrofickému úbytku hmyzu. Jelikož ten tvoří nejvýznamnější základnu potravních řetězců i dalších přírodních interakcí, problematika se dotýká nás všech. Podpořte návštěvou nejen činnost přírodovědného oddělení VMG, ale i své pochopení pro řádové úbytky kvality i kvantity našich nejmenších – bezobratlých. Seznámíte se s nutností tvorby sbírek, jakožto dokumentace aktuálního stavu, jakými metodami je sledujeme a jak vlastně ti „nej“ vypadají.

Výstava bude otevřena bez vernisáže a potrvá do 17. 11. 2019.

Lukáš Blažej
kurátor výstavy
zoolog bezobratlých, přírodovědné oddělení VMG

Jana Jermanová Jakubská
Vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 824 145, 702 000 096
www.muzeumcl.cz

Tagy