weby pro nejsevernější čechy

Iva Ritschelová je čestnou občankou Varnsdorfu in memoriam

Zastupitelstvo města Varnsdorfu ve středu 18. září 2019 rozhodlo udělit čestné občanství in memoriam profesorce Ing. Ivě Ritschelové, Csc.

Prof. Ing. Iva Ritschelová, Csc. (roz. Spáčilová) se narodila 16. července 1964 ve Varnsdorfu, kde prožila své dětství a absolvovala základní školní docházku. Po maturitě na rumburském gymnáziu vystudovala obor Ekonomika spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Liberci. Po habilitaci na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1993 se stala docentkou pro obor hospodářská politika. Odborné vzdělání si doplňovala také v zahraničí, např. ve Finsku, Lucemburku, Francii.

Po skončení studií pracovala mj. v národním podniku Stap Vilémov, v Ústavu pro životní prostředí. V letech 1998 až 2001 působila ve Statistické divizi Potravinářské a zemědělské organizace OSN v Římě. V letech 2001 a 2002 se zúčastnila misí OSN, mj. v Kosovu. Krátkodobě působila ve Velké Británii, Rusku, Německu nebo Polsku.

Svou vědeckou práci orientovala zejména na ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Jako jedna z prvních v ČR se začala věnovat problematice environmentálního účetnictví.

Po návratu z Itálie nastoupila na UJEP v Ústí nad Labem jako prorektorka pro vědu a zahraniční vztahy. V roce 2007 byla zvolena do funkce rektorky UJEP, kterou vykonávala do roku 2011. 27. července 2010 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu. 20. listopadu 2012 byla jmenována profesorkou.

O pět let později, 2. prosince 2017, podlehla těžké nemoci ve věku pouhých 53 let.

Použité fotografie: z archivu paní Ritschelové, archivu autora a archivu ČSÚ

Milan Hrabal

Poznámka redakce:

Návrh na udělení čestného občanství předložil náměstek hejtmana Ústecké kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Bc. Petr Šmíd s využitím článku zveřejněného na našem Výběžku ->

Tagy