weby pro nejsevernější čechy

Mongolsko

Máme tu další pozvánku na pokračující cyklus o dvouletém putování Asií, na řadě je beseda s Bárou Součkovou na téma MONGOLSKO, konkrétně v úterý 18. června 2013 v Městské knihovně Varnsdorf. Mongolskou stepí nezávisle – pěšky a stopem se člověk může v této krásné zemi toulat věčnost a při tom si prožít hluboký pocit svobody.

Mongolsko je obrovskou zemí s malým množstvím obyvatelstva. Podle statistik připadá na jeden kilometr čtvereční půlka Mongola a co člověk to 1,3 koně. Padesát procent obyvatelstva spadá mezi kočovníky či polokočovníky, s čímž souvisí i specifičnost této krásné země – objevíte mnohá údolí, kde se žije stále tradičně, prostě a v souladu s přírodou, najdete tu také absolutní ticho, samotu, nekonečné stepi a volnost ve výběru místa k táboření.

Když jsme projížděli Čínou do Mongolska a poprvé zpoza okénka vlaku spatřili nekonečné dálky ubíhající podél trati, připadali jsme si zvláštně a zároveň vzrušeně z uvědomení, že jsme opravdu tady, v zemi pastevců a místě, od kterého jsme si slibovali zasloužený odpočinek, klid a prostor pro rozjímání a vstřebávání všeho, co jsme do teď, téměř po dvou letech na cestě, nabyli. Začali jsme se těšit, až vystoupíme a budeme kráčet, zároveň jsme měli ten stále se opakující pocit nejistoty, který nás provázel se vstupem do každé nové a neznámé země. 

Koukám ven a v duchu si kladu různé otázky: Jací asi budou Mongolové? Jak se nám podaří najít směr ve stepích bez buzoly? Jak půjde stop? 

V Číně nás někteří turisté odrazovali – prý, že je Mongolsko nebezpečné a lidé ne vždy přátelští; jiní zdůrazňovali – nezajímavost této “nudné” země, kde není nic jiného než step a ani nemají pořádné jídlo, jen samé skopové…

Naše trasa vycházela z momentálních potřeb – hodně chodit a přesouvat se stopem. Chtěli jsme navštívit pár zajímavosti, zároveň se, ale pohybovat v místech, kde nejsou turistické dálnice. 

Bez nadsázky můžu konstatovat, že se naše představy naplnily a Mongolsko předčilo všechna očekávání a zařadilo se vysoko mezi nejoblíbenější země, které jsme po cestě Asií navštívili.

Připravujeme:

Ruskem-Evropou-domů (z cyklu Dvouleté putování po Asii) – září/říjen 18:00 Městská knihovna Varnsdorf 

V Rusku se zastavíme na Bajkale, 4 dny pojedeme Transsibiřskou magistrálou do Moskvy, pak se vydáme stopem přes pobaltské republiky, Polsko a Německo a nakonec si vychutnáme pěší závěr domů – do Rumburku.