weby pro nejsevernější čechy

Koncert ke cti sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě

Sobotní večer 20. července 2013 v Krásné Lípě patřil hudbě. V kostele sv. Máří Magdalény se uskutečnil koncert k poctě této světice, jejíž svátek připadá na 22. července. Ke společnému provedení části Requiem Tadeáše Palmeho, jehož potomek s rodinou dorazil na koncert z Vídně, a ukázky z připravované slavnostní mše ke cti sv. Máří Magdalény Igora Heinze (premiéra se chystá na příští rok), se sešlo hned několik těles – Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický sbor, pěvci ze Sebnitz a Neustadtu a orchestr hudebníků Šluknova. Na varhany hrála G. Šormová, provedení řídil Patrik Engler a sólo soprán zpívala Helena Krausová. Věčná škoda, že nebyl k dispozici alespoň jednoduchý prográmek koncertu, kdo si má všechny ty informace z úvodních proslovů pamatovat.

Lidí dorazilo poměrně dost, a to nejen z Krásné Lípy. Takže pokud jste mezi přítomnými chyběli, podívejte si i poslechněte, oč jste přišli.