weby pro nejsevernější čechy

V Pirně proběhlo jednání o rozvoji turistické infrastruktury v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko

Destinační společnosti pro České a Saské Švýcarsko (obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Tourismusverband Sächsische Schweiz) jednaly na začátku února společně se Správou národního parku České Švýcarsku a jejím protějškem Nationalpark Sächsische Schweiz na úřadě zemského okresu v Pirně.

Zemský rada Michael Geisler, předseda správní rady turistického svazu Saské Švýcarsko, zhodnotil spolupráci obou turistických společností: „Společný marketink, nové linky vlaků a autobusů v přeshraniční dopravě, programy pro veřejnost, nedávný velký projekt na marketinkové kampaně a strategie ukazují vzájemné propojení cílů a aktérů podél Labe a jeho okolí mezi městy Děčín a Drážďany v nebývalé míře. Ve střední Evropě neexistuje obdobný přeshraniční destinační management jako zde“. Dále však poukázal na bariéry a omezenou prostupnost státní hranice pro turistické využití, jež se od vstupu do schengenského prostoru nepodařilo zásadně rozvinout.

Na jednání bylo zdůrazněno, že je třeba pozvednout spolupráci na vyšší úroveň především v otázkách zlepšení turistické infrastruktury v obou národních parcích. Tato oblast se rozkládá ve skalní oblasti vymezené toky Labe, Křinice a Kamenice od Bad Schandau po Hinterhermsdorf, Jetřichovice a Krásnou Lípu. S tímto požadavkem vystupuje více českých a německých podnikatelů, aktérů v cestovním ruchu včetně Klubů českých turistů a obcí. Jedná se například o obnovu některých cest v národních parcích, instalaci toalet na vybraných stezkách a zajištění kvalitního servisu turistům na odpovídající úrovni v chatách a hotelech uvnitř národních parků jako je např. Velký Winterberg, Zeughaus, Sokolí hnízdo nebo chata Na tokání. Tato prioritní témata mohou být do budoucna předmětem společných projektů z národních či evropských fondů.

V mnohakilometrovém úseku mezi Hřenskem a Zadními Jetřichovicemi neexistuje jediná pěší stezka spojující skalní oblasti Českého a Saského Švýcarska, přestože do 2. světové války bylo takových cest pět. Není moudré, aby celá oblast byla rozdělena neprodyšnou státní hranicí jako v dobách studené války“, uvedl Zbyněk Linhart, senátor a předseda správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Zástupci obou destinací na české a německé straně se shodují na tom, že je potřeba i nadále hledat kompromis mezi ochranou přírody a pohybem veřejnosti mezi oběma národními parky. Stávající stav sice vyhovuje pohledu ochránců přírody, ale zároveň uzavírá území, jež je historicky protkáno spojovacími stezkami mezi významnými cíli na obou stranách hranice.

V této chvíli správy obou národních parků obnovu jakýchkoli starých stezek přes hranici bez výjimky odmítají. V Krkonošském národním parku přitom v devadesátých letech byly obnoveny staré cesty přecházející hraniční hřeben na mnoha místech mezi Harrachovem a Žacléřem. Tyto cesty procházejí často nejcennější jádrovou zónou; jsou ovšem citlivě vybudovány v souladu s ochranou přírody. V Českosaském Švýcarsku tyto dnes nepoužívané staré stezky z 19. století také doposud existují (mnohdy už v nedobrém stavu) a patří k historickému odkazu našich předků, kteří je ve skalách vybudovali.

Tzv. Dráha národního parku, otevřená v r. 2014 po obnově hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz, představuje dnes okruh kolem národních parků a nabízí například celoročně spojení s Hřenskem (přívoz od stanice Schöna), což v nedávné minulosti dlouhá desetiletí neexistovalo. Marketink veřejné dopravy přitom umožňuje návštěvníkům zanechat auto vně národního parku a navštívit vlakem řadu atraktivních cílů, aniž musí vždy zatížit nejzatíženější oblasti. „Ochrana přírody má jít ruku v ruce s udržitelným cestovním ruchem a neměla by se jakkoli vymezovat proti návštěvníkům. Věříme, že řešení lze nalézt ke spokojenosti obou stran.“, řekl Zbyněk Linhart, který je navíc předsedou výboru pro životní prostředí Senátu ČR.

V současnosti se vedou jednání o obnovení dolního mostu u Niedermühle v údolí Křinice, který umožňuje bezproblémově projít od Zadní Doubice k soutěsce Obere Schleuse. V této části se předpokládá pouze s pohybem pěších turistů, požadavek veřejnosti užívat tuto cestu jako cyklotrasu nebyl zatím akceptován. Obě turistické společnosti budou i nadále usilovat o hledání kompromisu při realizaci některých přeshraničních cest, a především v dalším rozvoji turistické infrastruktury podobně, jako se to už podařilo zejména v oblasti přeshraniční dopravy.

Tagy