weby pro nejsevernější čechy

Vstup do NP České Švýcarsko v době mimořádných opatření (a vlastně do přírody vůbec)

Do přírody se (zatím) jakž takž může. Nicméně i tyhle zdravotní procházky mají svá pravidla, nota bene na území národního parku!

  • Je zakázáno překračovat hranice do Německa.
  • Veřejná doprava funguje v omezeném prázdninovém režimu – aktuální informace na webu Ústeckého kraje
  • Pobývat na veřejně dostupných místech lze nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti
  • Nutnost používat roušku (i v přírodě)
  • Je zakázaný provoz ubytovacích zařízení (kromě níže uvedené výjimky)
  • V národním parku platí pohyb jen po značených turistických cestách.
  • Je třeba dbát na upozornění na hnízdící druhy a respektovat vymezené dočasně chráněné plochy z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků – více na webu Správy NP
  • Je třeba zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné

Existuje několik výjimek pro ubytovatele z nařízení vlády k opatření proti šíření koronaviru. Ubytovny, hotely, penziony smí mít otevřeno pouze pro pracující, tedy pro ty, kdo do místa dojíždí za prací (živnostníci, servis, obchodní cestující apod.). Rekreační ani soukromé účely nejsou přípustné.

Informační centra (včetně informačního střediska a expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě) jsou z důvodu nařízení vlády dočasně UZAVŘENA!

 

Tagy