weby pro nejsevernější čechy

Jubilejní benefice pro klavichord

Ještě za sebou ani nemáme Loretánskou noc, v jejímž rámci se uskuteční devátý benefiční koncert pro klavichord (vystoupí pražský komorní soubor Ritornello) a už tu máme pozvánku na další týden na jubilejní, desátý koncert. Takže něco málo o pátku 25. května 2012:

V rumburském muzeu se uskuteční výjimečný benefiční koncert na záchranu klavichordu

Již po desáté se sejdou příznivci projektu záchrany klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti v rumburském muzea v pátek 25. 5. 2012 v 18.00 hodin. Tentokrát se zároveň symbolicky rozloučí s duchovním otcem celého projektu – varhaníkem, hráčem na klavichord a muselaar-virginal Tomášem Flégrem, který se přesunuje trvale do zahraničí. Návštěvníci muzea tak budou mít jedinečnou příležitost vychutnat si zvuk mistrova klavichordu a nezbývá než doufat, že se opravy dočká i muzejní klavichord rumburský, aby se stal funkční ozdobou nové expozice. Benefiční koncerty jsou pořádány od prosince roku 2009. V tuto chvíli je shromážděna od drobných dárců částka přesahující 32 000 Kč. Je přáním všech, aby klavichord byl v budoucnu využíván rovněž žáky ZUŠ a pozvedl zájem o hudební minulost v regionu vůbec. August Stradal, z jehož pozůstalosti nástroj z 1. pol. 18. století pochází, je znám jako jeden z posledních žáků Franze Liszta. Do všeobecného povědomí se dostává nyní také díky knize Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska. Stradalova pozůstalost je nosnou částí sbírky rumburského muzea, obsahuje mobiliář, devocionálie, obrazy, fotografie, bohatý notový materiál, hudební nástroje apod. Dalece přesahuje regionální význam. Stradal se proslavil jako mistr transkripce a klavírní virtuóz. Klavichord otvírá současníkům novou dimenzi zvuku. Po restaurování jistě přitáhne do regionu pozornost hudbymilovných turistů.

Projekt restaurování klavichordu probíhá pod záštitou senátora Jaroslava Sykáčka. V rámci benefičních vystoupení se představil nejen Tomáš Flégr, ale také varhaník Jiří Chlum, houslistka a flétnistka Astrid Schnittnerová, kytaristka Věra Párysová, pěvkyně Dagmar Čemusová či pražský soubor Ritornello Michaela Pospíšila.