weby pro nejsevernější čechy

Chřibské kulturní léto až v roce 2021

Sdružení Tadeáše Haenkeho plně respektuje doporučení Ministerstva zdravotnictví a institucí Hygieny a zrušili jsme všechny plánované programy. Omlouváme se, velice nás to mrzí, přípravě a organizaci koncertů jsme věnovali mnoho práce.

Vážení a milí přátelé, nerada bych tento příspěvek začínala smutnými řádky, proto mi dovolte, abych vám v první řadě popřála krásné letní dny, dobrou náladu a pevné zdraví!

Je mi upřímně líto, že jsme se po důkladném a dlouhém zvažování museli rozhodnout odložit letošní již 24. ročník festivalu Chřibské kulturní léto, a to z nám všem známých důvodů. Festival CHKL se stal nedílnou součástí kulturního a společenského života ve Chřibské a i letos, stejně jako v uplynulých letech, jsme s maximální péčí připravili program, za který by se nemusely stydět ani mnohé profesionální podniky. Zahajovací koncert v kostele sv. Jiří měl připomenout výročí 250 let narození slavného hudebního skladatele a klavíristy Ludwiga van Beethovena (16. 12. 1770), představitele vrcholného vídeňského klasicismu. V návaznosti na pozitivní ohlasy k loňskému koncertu s talentovanými dětskými sólisty, jsme i tentokrát připravili vystoupení dětí, v jejichž podání mělo zaznít „12 variací“ L. van Beethovena na téma z Oratoria „Juda Makabejský“ G. F. Händela pro cello a klavír. A samozřejmé také populární klavírní skladba „Pro Elišku“, kterou L. van Beethoven napsal v roce 1810, tedy přesně před 210 lety!

Srpnový pěvecký koncert jsme věnovali dílu Christopha Willibalda Glucka, jednoho z nejvýznamnějších operních skladatelů období klasicismu, považovaného za reformátora opery 18. století. Vůbec poprvé na festivalu CHKL jsme chtěli představit dílo tohoto německého hudebního skladatele, autora téměř 40 oper, který patří k předchůdcům L. van Beethovena. Christoph Willibald Gluck se navíc osobně zapsal do historie Chřibské, když zde v letech 1722-27 působil ve službách hraběte Filipa Josefa Kinského. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že v letošní dramaturgii nesmí tento významný hudební skladatel chybět.

Slavnostní Svatováclavský koncert věnovaný oslavě Dne české státnosti je již dlouholetou tradicí, takže jsme opět přizvali Pražský žesťový soubor, pomalu ale jistě přezdívaný „Chřibský“  Tito skvělí muzikanti by navíc letos přijeli do Chřibské přesně podesáté! A to zdaleka není jediná symbolika, která letošní rok provází – Pražský žesťový soubor zároveň slaví 40 let výročí od svého založení, ale především, jak všichni víme, město Chřibská si připomíná významný historický milník – 450 let od povýšení na město! Je tedy opravdu co slavit, proto necháváme Svatováclavský koncert (sobota 26. 9.) „otevřený“ a pokud nám to situace dovolí, budeme o konání koncertu zavčas informovat!

Rok 2020 měl tedy proběhnout v duchu mnoha významných oslav a ve Sdružení Tadeáše Haenkeho jsme se coby pořadatelé festivalu samozřejmě chtěli náležitě připojit. Připravili jsme proto takový program, který nejen, že svou úrovní opět posune pomyslnou laťku o stupínek výš, ale především přinese vám, našim příznivcům, posluchačům, přátelům, pozitivní emoce, radost a velkolepé zážitky.

Omlouvám se, pokud jsem vám udělala pomyslné chutě, které si bohužel musíme nechat zajít, ale činím tak záměrně. Ráda bych vás totiž již nyní navnadila na příští rok. Pevně věřím, že CHKL 2021 zvládneme zrealizovat abych tak řekla v zajetých kolejích a program, který jsem zde nastínila, nám poslouží jako inspirace.

Dovolte mi, abych vám závěrem poděkovala za dosavadní přízeň, za vaši podporu i ohlasy, které jsou nám velkou motivací. Přeji vám vše dobré, užívejme každého dne, a i když se „tradičních“ oslav musíme na čas vzdát, nebo je významně omezit, tak nezapomínejme, že život, zdraví, lásku a vzájemnou sounáležitost, můžeme slavit nepřetržitě. Máme za sebou i před sebou nelehký čas, proto se radujme z každodenních maličkostí, na které ve shonu dnešní zrychlené doby snadno zapomínáme…

S úctou a přáním klidného léta,
Helena Krausová,
Sdružení Tadeáše Haenkeho, z. s.

Tagy